Montenegrin

Obuka za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima (petodnevni modul)

 

Uprava za kadrove nastavlja sa obukom za Pripremu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima. Obuka će se održati od 13. - 17. oktobra sa početkom u 09:30h.

Ovaj modul je namijenjen novozaposlenima, licima sa visokim i višim stručnim obrazovanjem, licima koja prvi put zasnivaju ili žele da zasnuju radni odnos u državnim organima, kako bi što lakše savladali predmetnu materiju i osposobili se za rad u državnim organima.

Modul će obuhvatiti sve teme/sadržaje, koje će se polagati na stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Spisak literature, za svaki predmet posebno, biće dostupana na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me

Kontakt osoba: Milena Lazarević tel: 201-036

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

foto galerija

Posjeta delegacije Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine Upravi za kadrove

 

Dana 13. i 14. oktobra 2014.godine delegacija Agencije za državnu službu Federacije BIH posjetiće Upravu za kadrove. Cilj posjete je realizacija aktivnosti predvidjenih Akcionim planom za implementaciju Memoranduma o razumijevanju između Uprave za kadrove Crne Gore i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine . Predstavnici Uprave za kadrove će predstaviti nekoliko oblasti: opseg državne službe, registar državnih službenika- Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije, odgovornost državnog službenika odnosno namještenika- Vođenje disciplinskog postupka, unapređenje i stručno osposobljavanje i usavršavanje, unapređenje i karijerni sistem, proces zapošljavanja.

Radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i uz podršku TAIEX ekspertske misije, planira organizovanje dvije radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika".

Na radionicama će eksperti iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske prezentovati: međunarodnu i domaću normativu i primjere dobre prakse iz drugih zemalja o ulozi i značaju NVO i civilnog društva u savremenim demokratijama, značaju i potrebi saradnje sa NVO, učešću u kreiranju akata javnih politika i procesu konsultovanja sa civilnim društvom, te institucionalnim, zakonskim i finansijskim pretpostavkama za razvoj međusobne saradnje, posebno razvoja NVO kao značajnog činioca ukupnog društvenog razvoja.

Radonice će biti organizovane 9. i 10. oktobra 2014. godine sa početkom u 9h u Hotelu PREMIER Podgorica.

Radionica predviđena za 9. oktobar namijenjena je kontakt osobama za saradnju sa NVO u državnim organima, dok je ciljna grupa na drugoj radionici, predviđenoj za 10. oktobar ekspertsko-rukovodni kadar zaposlen u državnim i organima lokalne samouprave.

Radionica na temu "Prezentacija dobre evropske prakse u oblasti planiranja radne snage"

Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA/om organizovala još jednu u nizu radionica a na temu "Prezentacija dobre evropske prakse u oblasti planiranja radne snage", koja se održala 30. septembra i 01. oktobra 2014.godine u Podgorici.

Radionica je imala za cilj da nadležne organe Crne Gore upozna sa primjerima dobre prakse iz zemalja EU u oblasti planiranja radne snage kao i sa Metodologijom koja se na to odnosi.

Učesnici radionice su bile državni službenici koji rade na poslovima koji se odnose na kadrovsko planiranje i izradu kadrovskog plana kao i eksperti SIGMA/e: g-din Wojciech Zielinski(SIGMA), Dubravka Prelec( direktorica Državne škole za javnu upravu, Hrvatska) kao i g-din Padraig Love (direktor korporativnih poslova, Kancelarija za imenovanje u javnom sektoru, Irska).

Opširnije...

Održan dvodnevni seminar na temu Socijalni dijalog

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA-om (Francuskom školom za državnu upravu) je organizovala dvodnevni seminar na temu Socijalni dijalog .Seminar se održao dana 25 i 26.09.2014 godine u prostorijama Uprave za kadrove.

Cilj seminara je bio upoznavanje državnih službenika sa smjernicama za razvoj uspjesnog dijaloga kao vazne funkcije socijalne politike i socijalnog rada.Predavač na seminaru je bio g-din Yves Halifa direktor udruženja ALTERNEGO. Predavač je kroz veliki broj praktičnih primjera i radionica uspio da priblizi ucesnicima seminara ovako znacajnu temu i time doprinese razvoju socijalnog dijaloga u državnoj upravi Crne Gore.

Opširnije...

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA (Francuska škola za državnu upravu) organizuje dvodnevni seminar na temu „Socijalni dijalog"

Seminar će se održati 25. i 26. oktobra 2014.god. u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9:15h.

Cilj seminara je upoznavanje državnih službenika sa smjernicama za razvoj uspješnog dijaloga kao važne funkcije socijalne politike i socijalnog rada.

Predavač je g-din Yves Halifa direktor udruženja Alternego.

Dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji"

Uprava za kadrove, u saradnji sa ENA-om (Francuska škola za državnu upravu) je otpočela dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji". Seminar se održava 15. i 16. septembra 2014. godine u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9 : 15 časova.

Seminar je otvorila g-đa Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove za Sektor za obuku i razvoj kadrova i najavila niz obuka koje će biti organizovane u saradnji sa ENA-om. Prisutnima se obratio i g-din Stephane Maicon, savjetnik za saradnju u Francuskoj Ambasadi.

Na seminaru su predstavljene smjernice za modernizaciju javne uprave i principi rada, modernizacija informacionih sistema države / digitalizacija, politika otvorenosti i razmjena javnih podataka, principi podrške administraciji, itd.

Predavač na ovom seminaru je g-din Mamadou GUÈYE, Šef odjeljenja za « Podršku administraciji » Pri Generalnom sekretarijatu za modernizaciju rada uprave, Služba Predsjednika vlade.

Opširnije...

Konferencija: "Podrška razvoju kapaciteta obuke u državnoj upravi sa fokusom na evropske poslove", 11 – 12 septembar, Baku, Azerbaijan.

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vukovic sa saradnicima, učestvuje na konferenciji pod nazivom: "Podrška razvoju kapaciteta obuke u državnoj upravi sa fokusom na evropske poslove", koja se održava 11 – 12 septembra u Baku, Azerbaijan.

Konferenciju je organizovala Komisija za državnu upravu pod Predsjednikom Azerbaijana i GIZ (njemacka tehnička podrška), i dio je projekta finansiranog od strane EU i njemacke Vlade.

Cilj konferencije je da okupi medjunarodne i nacionalne eksperte iz različitih krajeva svijeta, koji će razmijeniti iskustvo iz oblasti efikasnosti i poboljšanja radnog učinka službenika kroz razvoj kapaciteta. Poseban fokus je stavljen na razvoj i predstavljanje strategija za obuku.

Konferenciju su otvorili predsjednik Komisije za državnu upravu, g-din Bahram Khalilov, ambsadorka EU u Azerbaijanu, Malena Mard, predstavnik njemacke Ambasade u Azerbaijan Wolfgang Mossinger, kao i pomoćnik ministra za ekonomiju i industriju Republike Azerbaijan, Sahil Babayev.

Opširnije...

Radionica na temu: Izrada propisa

Dana 10.09.2014.godine u 10h u hotelu „Podgorica" Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA ekspertima (Klas Klaas i Anke Freibert) održala radionicu na temu "Izrada propisa".

Pored predstavnika Uprave za kadrove i SIGMA eksperata sastanku su prisustvovali i predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i Sekretarijata za zakonodavstvo koji su neposredno angažovani na poslovima koji se odnose na izradu propisa. Na sastanku je predstavljen Nacrt programa obuke za izradu propisa u Crnoj Gori, gdje su prisutni imali mogucnost da se na isti izjasne, i da daju svoje sugestije za unaprjeđenje kako procesa izrade propisa, tako i buduceg programa.

Opširnije...

Na osnovu člana 5 Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem ("Sl. list Crne Gore", br. 38/12), i čl. 3 stav 1 i člana 4 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12) Uprava za kadrove, raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Uprava za kadrove uz podršku SIGMA (Support for improvement in Governance and Manamgement) u cilju poboljsanja procesa izrade zakona i jačanja kapaciteta zaposlenih koji u ovom procesu učestvuju, utvrđuje program obuke „Izradu propisa". S tim u vezi, biće organizovan sastanak kojem će biti predstavljen nacrt Programa nakon čega će se pristupiti finalizaciji istog.

Sastanak će biti održan 10.09.2014.godine u hotelu „Podgorica" sa početkom u 10h.

Strana 1 od 32

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovni sud u Rožajama, postavljeno 24.10.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 15.09.2014. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Rožajama, održati... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta, postavljeno 24.10.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 22.09.2014. godine, za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za ... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Bijelom Polju, 24.10.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 15.09.2014. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Bijelom Polju... >>
Datum provjere sposobnosti [Zavoda za metrologiju, 24.10.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 29.09.2014. godine objavila za potrebe Zavoda za metrologiju održati dana... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva kulture, postavljeno 23.10.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 12.07.2014. godine, za potrebe Ministarstva kulture, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršenje ... >>
Datum provjere sposobnosti [Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, 22.10.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 15.09.2014. godine objavila za potrebe Višeg dr... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [ Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, postavljeno 22.10.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 15.09.2014 godine godine, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Izvještaj... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, postavljeno 22.10.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 15.09.2014 .godine., za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Izvješt... >>
Datum provjere sposobnosti [Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, 21.10.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 22.09.2014. godine objavila za potrebe Agencije za mirno rješavanje radni... >>
Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata za razvojne projekte, 21.10.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 22.09.2014. godine objavila za potrebe Sekretarijata za razvojne pro... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijata za razvojne projekte, postavljeno 21.10.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 08.09.2014. godine, za potrebe Sekretarijata za razvojne projekte, Izvještaj o pro... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Državnog arhiva, postavljeno 20.10.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst intrernog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 15.09.2014. godine, za potrebe Državnog arhiva, Izvještaj o provjeri sposobnosti... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva ekonomije, 17.10.2014]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 15.09.2014. godine objavila za potrebe ... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home