Montenegrin

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA (Francuska škola za državnu upravu) organizuje dvodnevni seminar na temu „Socijalni dijalog"

Seminar će se održati 25. i 26. oktobra 2014.god. u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9:15h.

Cilj seminara je upoznavanje državnih službenika sa smjernicama za razvoj uspješnog dijaloga kao važne funkcije socijalne politike i socijalnog rada.

Predavač je g-din Yves Halifa direktor udruženja Alternego.

Dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji"

Uprava za kadrove, u saradnji sa ENA-om (Francuska škola za državnu upravu) je otpočela dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji". Seminar se održava 15. i 16. septembra 2014. godine u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9 : 15 časova.

Seminar je otvorila g-đa Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove za Sektor za obuku i razvoj kadrova i najavila niz obuka koje će biti organizovane u saradnji sa ENA-om. Prisutnima se obratio i g-din Stephane Maicon, savjetnik za saradnju u Francuskoj Ambasadi.

Na seminaru su predstavljene smjernice za modernizaciju javne uprave i principi rada, modernizacija informacionih sistema države / digitalizacija, politika otvorenosti i razmjena javnih podataka, principi podrške administraciji, itd.

Predavač na ovom seminaru je g-din Mamadou GUÈYE, Šef odjeljenja za « Podršku administraciji » Pri Generalnom sekretarijatu za modernizaciju rada uprave, Služba Predsjednika vlade.

Opširnije...

Konferencija: "Podrška razvoju kapaciteta obuke u državnoj upravi sa fokusom na evropske poslove", 11 – 12 septembar, Baku, Azerbaijan.

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vukovic sa saradnicima, učestvuje na konferenciji pod nazivom: "Podrška razvoju kapaciteta obuke u državnoj upravi sa fokusom na evropske poslove", koja se održava 11 – 12 septembra u Baku, Azerbaijan.

Konferenciju je organizovala Komisija za državnu upravu pod Predsjednikom Azerbaijana i GIZ (njemacka tehnička podrška), i dio je projekta finansiranog od strane EU i njemacke Vlade.

Cilj konferencije je da okupi medjunarodne i nacionalne eksperte iz različitih krajeva svijeta, koji će razmijeniti iskustvo iz oblasti efikasnosti i poboljšanja radnog učinka službenika kroz razvoj kapaciteta. Poseban fokus je stavljen na razvoj i predstavljanje strategija za obuku.

Konferenciju su otvorili predsjednik Komisije za državnu upravu, g-din Bahram Khalilov, ambsadorka EU u Azerbaijanu, Malena Mard, predstavnik njemacke Ambasade u Azerbaijan Wolfgang Mossinger, kao i pomoćnik ministra za ekonomiju i industriju Republike Azerbaijan, Sahil Babayev.

Opširnije...

Radionica na temu: Izrada propisa

Dana 10.09.2014.godine u 10h u hotelu „Podgorica" Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA ekspertima (Klas Klaas i Anke Freibert) održala radionicu na temu "Izrada propisa".

Pored predstavnika Uprave za kadrove i SIGMA eksperata sastanku su prisustvovali i predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i Sekretarijata za zakonodavstvo koji su neposredno angažovani na poslovima koji se odnose na izradu propisa. Na sastanku je predstavljen Nacrt programa obuke za izradu propisa u Crnoj Gori, gdje su prisutni imali mogucnost da se na isti izjasne, i da daju svoje sugestije za unaprjeđenje kako procesa izrade propisa, tako i buduceg programa.

Opširnije...

Na osnovu člana 5 Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem ("Sl. list Crne Gore", br. 38/12), i čl. 3 stav 1 i člana 4 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12) Uprava za kadrove, raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Uprava za kadrove uz podršku SIGMA (Support for improvement in Governance and Manamgement) u cilju poboljsanja procesa izrade zakona i jačanja kapaciteta zaposlenih koji u ovom procesu učestvuju, utvrđuje program obuke „Izradu propisa". S tim u vezi, biće organizovan sastanak kojem će biti predstavljen nacrt Programa nakon čega će se pristupiti finalizaciji istog.

Sastanak će biti održan 10.09.2014.godine u hotelu „Podgorica" sa početkom u 10h.

„Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima realizuje 3 seminara na temu „Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori". Kako je trgovina ljudima teško krivično djelo koje se često javlja u formi organizovanog kriminala i kao takvog ga karakteriše prikrivenost, identifikacija žrtava trgovine ljudima/djecom predstavlja izuzetno složen i zahtjevan zadatak.

Cilj seminara je razvijanje i unapređenje stručnih vještina za proaktivnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima od strane predstavnika institucija koje u skladu sa opisom posla koji obavljaju mogu doći u kontakt sa potencijalnim i žrtvama trgovine ljudima/djecom.

Ciljna grupa na seminarima socijalni radnici, inspekcijske službe, zdravstveni radnici, zaposleni u Zavodima za zapošljavanje, u prihvatilištu za strance kao i u Centru za azilante.

Seminari se organizuju u Podgorici 29. i 30. septembra u prostorijama Uprave za kadrove sa početkom u 09:30h, u Baru, u prostorijama opštine Bar, 03. oktobra sa početkom u 10h za službenike južne regije i u Bijelom Polju, u prostorijama opštine Bijelo Polje, 10. oktobra sa početkom u 10h za službenike sjeverne regije.

Radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika" 9. i 10. oktobar 2014

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i uz podršku TAIEX ekspertske misije, planira organizovanje dvije radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika".

Na radionicama će eksperti iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske prezentovati: međunarodnu i domaću normativu i primjere dobre prakse iz drugih zemalja o ulozi i značaju NVO i civilnog društva u savremenim demokratijama, značaju i potrebi saradnje sa NVO, učešću u kreiranju akata javnih politika i procesu konsultovanja sa civilnim društvom, te institucionalnim, zakonskim i finansijskim pretpostavkama za razvoj međusobne saradnje, posebno razvoja NVO kao značajnog činioca ukupnog društvenog razvoja.

Radonice će biti organizovane 9. i 10. oktobra 2014. godine sa početkom u 9 i 30 časova u prostorijama Uprave za kadrove, ul. Jovana Tomaševića 2a, Podgorica.

Radionica predviđena za 9. oktobar namijenjena je kontakt osobama za saradnju sa NVO u državnim organima, dok je ciljna grupa na drugoj radionici, predviđenoj za 10. oktobar ekspertsko-rukovodni kadar zaposlen u državnim i organima lokalne samouprave.

Konferencija teoretičara i praktičara: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

 

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković sa saradnicama, Jadrankom Đurković, pomoćnicom direktorice i Ljiljom Čvorović, načelnicom, učestvovala je na Konferenciji SEELS mreže u Zagrebu.

U organizaciji Mreže pravnih fakulteta zemalja jugoistočne Evrope –pravnici za Evropu (SEELS NETWORK – Lawyers for Europe) uz podršku Otvorenog fonda za region JIE (ORF GIZ), na Zagrebačkom pravnom fakultetu 4. i 5.septembra 2014. godine održana je dvodnevna konferencija teoretičara i praktičara na području javne uprave, pod nazivom: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

Učesnici konferencije u Zagrebu su predstavnici akademske zajednice i praktičari na području javne uprave zemalja Jugoistočne Evrope: Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije, te predstavnici Azerbejdžana, Gruzije i Jermenije .

U fokusu konferencije u Zagrebu su 4 glavna područja:

1. Uticaj Lisabonskog ugovora na upravno pravo;

2. Evropski kodeks dobrog postupanja uprave;

3. Ka kodifikaciji upravnog procesnog prava EU;

4. Evropeizacija upravnog prava

Opširnije...

Obavještenje

 

Postovani,

U cilju unaprjeđenja Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, Uprava za kadrove organizuje sastanak sa svim zainteresovanim pojednicima koji imaju znanja i vještina potrebnih predavaču. Svim sadašnjim , kao i potencijalnim predavačima, biće predstavljeni noviteti vezani za programe obuke, načine prijavljivanja i kriterijume za izbor predavača.

Sastanak će se održati 24. septembra 2014. godine, sa početkom u 10h, u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove. Ukoliko ste zaintereovani da prisustvujete sastanku, svoje učešće možete potvrditi kontaktom na br: 020/201-036 i 063 231 038, ili e mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Više detalja o pozivu na saradnju na linku: http://www.uzk.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=2534%3Apoziv-za-predavae&catid=36%3Anovosti&Itemid=189&lang=sr

Za dodatne informacije možete kontaktirati g-đu Leonoru Dedivanović, načelnicu Odsjeka za pripremu i sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Srdačan pozdrav!

POZIV ZA PREDAVAČE

U cilju unaprijeđenja kvaliteta Programa stručnog usavršavanja državnih službenika I namještenika za 2015/2016 godinu,

Uprava za kadrove

upućuje

P O Z I V

Svim zainteresovanim državnim službenicima, profesorima Univerziteta, (naučnim savjetnicima, redovnim I vanrednim profesorima, docentima, profesorima visoke stručne škole, predavačima visoke stručne škole I sl.), kao i svim zainteresovanim pojedincima sa znanjem iz određenih oblasti i vještinama potrebnim predavaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/trenera za realizaciju obuka iz Programa stručnog usavršavanja državnih službenika, kao I specifičnih programa obuke državnih službenika I namještenika.

Opširnije...

Strana 1 od 32

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, 18.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 04. avgusta 2014. godine objavila za potrebe Agencije za mirno rešavanje ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Državne revizorske institucije, postavljeno 18.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 21.07.2014. godine, za potrebe Državne revizorske institucije, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata z... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici, postavljeno 18.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 28.07.2014. godine, za potrebe Višeg suda u Podgorici, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vršen... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija-Uprave za igre na sreću, postavljeno 18.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 18.08.2014. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Uprave za igre na sreću, Izv... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija-Poreske uprave, postavljeno 18.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.08.2014. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Poreske uprave, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandi... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva pravde, postavljeno 18.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 04.08.2014. godine, za potrebe Ministarstva pravde, Izvještaj o provjeri sposobnos... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, postavljeno 18.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 28.07.2014. godine, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Izvještaj o provjeri sposobnosti ka... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Danilovgradu, 17.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 04.08.2014. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Danilovgradu, održ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, postavljeno 15.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 30.06.2014. godine, za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, Izvještaj o provjeri sposobno... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za željeznice; postavljeno 12.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 21. jula 2014. godine objavila za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomor... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, 12.09.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 30.06.2014.godine objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede i r... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Višeg suda u Bijelom Polju, postavljeno 12.09.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 07.07.2014. godine, za potrebe Višeg suda u Bijelom Polju, Izvještaj o provjeri sposobnosti kandidata za vr... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, 12.09.2014]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 30.06.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede ... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home