Montenegrin

PROGRAM OBUKE ZA RUKOVODIOCE

Uprava za kadrove realizuje Specifični program obuke za rukovodeća lica pod nazivom Program obuke za sticanje i unapređivanje znanja i vještina iz oblasti rukovođenja.Program traje sedam dana i sadrži šest tematskih cjelina i to:

- Kreiranje i sprovođenje javnih politika ( 11 maj ),

- Strateško planiranje i strateški menadžment ( 12 maj),

- Upravljanje ljudskim resusrima ( 18 i 19 .maj).

- Pristupanje EU i Pretpristupna podrška (15 jun)

- Integritet ( 16 jun)

- Javne finansije i budžetiranje ( 23 jun),

Program obuke za rukovodice je namijenjen ekspertsko-rukovodnom kadru i Uprava za kadrove će i dalje nastaviti sa realizacijom specifičnih programa obuke.

ReSPA poziv


Poštovani,

ReSPA objavljuje poziv za sve zainteresovane da se prijave kao članovi Komisije za žalbe ReSPA-e. Više informacija na adresi: 

http://www.respaweb.eu/0/news/98/call-for-expression-of-interest-appeal-board.

Opširnije...

Seminar ''EVALUACIJA JAVNIH POLITIKA''

Imajući u vidu značaj praćenja sprovođenja jedne politike, ocjene njenih efekata i uticaja koji su preduslov za unaprjeđenje efikasnosti i djelotvornosti politike u sprovođenju zacrtanih ciljeva, Uprava za kadrove je u saradnji sa ENA – om (Francuška škola za javnu upravu) organizovala dvodnevni seminar na temu „Evaluacija javnih politika ", koji je održan 20 i 21 aprila ove godine.

Opširnije...

Obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO"

Dana 17.aprila 2015.godine obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO" realizovala se u Prijestonici Cetinje u saradnji Uprave za kadrove i Vladinog komunikacionog tima za NATO.

Obuka je bila namjenjena sluzbenicima Prijestonice, odbornicima lokalnog parlamenta i zaposlenima u javnim institucijama i preduzecima na teritoriji Prijestonice.

Polaznicima obuke se obratila direktorica Uprave za kadrove g-dja Svetlana Vukovic

Opširnije...

NOVI PRIRUČNICI U NAŠOJ ELEKTRONSKOJ BIBLIOTECI

U našoj elektronskoj biblioteci objavljena su dva nova priručnika:

  • "Integracija Crne Gore u NATO" čiji su autori pukovnik docent dr Mehmedin Tahirović i kontraadmiral Renato Petrič, Slovenačka vojska
  • "Privredno pravo" čiji je autor dr. Branislav Radulović

Seminar "Integracija Crne Gore u NATO"

Dana 16. aprila 2015.godine u Podgorici je održan seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u organizaciji Uprave za kadrove i vladinog Komunikacionog tima za NATO.

Predavač na seminaru bio je dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača ambasadora Republike Mađarske u Crnoj Gori Kristijana Pose. Ambasador Posa je govorio na temu "Iskustva i benefiti članstva Republike Mađarske u NATO". Ambasador Posa istakao je istorijske okolnosti i proces ulaska Mađrske u NATO, kao i stepen sigurnosti koji danas osjećaju građani Mađarske. Posebno se osvrnuo na prednosti članstva od momenta uključenja 1999. godine do danas

Opširnije...

Seminar "Izrada i donošenje zakona"

 

Dana 23. aprila 2015. godine održaće se seminar po Kalendaru obuka pod nazivom "Izrada i donošenje zakona" u prostorijama Uprave za kadrove sa početkom u 09:30h. 

Predavač na obuci je Dragana Ranitović.

Seminar "Od ideje do uspješno realizovanog projekta" za zaposlene "Centra za stručno obrazovanje"

 

Dana 20. i 21. aprila 2015. godine održaće se dvodnevni seminar pod nazivom "Od ideje do uspješno realizovanog projekta" u prostorijama Uprave za kadrove sa početkom u 09:30h. 

Obuka se organizuje na zahtjev Centra za stručno obrazovanje, tj za njihove službenike.

Predavač na obuci je Zenajda Deloik.

INTEGRACIJE CRNE GORE U NATO - Podgorica

 

Dana 16.aprila 2015.godine obuka na temu "Integracija Crne Gore u NATO" se realizuje u prostorijama stare zgrade Vlade u 09:30h u saradnji Uprave za kadrove i Komunikacionog tima za članstvo u NATO. Obuka je namjenjena drzavnim službenicima iz Uprave carina, Poreske uprave, Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, Uprave za vode, Veterinarske uprave, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave za antikorupcijsku inicijativu, Uprave za dijasporu, Uprave za nekretnine.

Predavač na obuci je dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta NJ.E. ambasadora Republike Madjarske u Crnoj Gori Kristijana Pose koji će govoriti na temu „Benefiti članstva u NATO i iskustva R.Madjarske".

INTEGRACIJE CRNE GORE U NATO - Cetinje

 

Dana 17.aprila 2015.godine  realizuje se obuka u Prijestonici Cetinje (Skupštinska sala) sa početkom u 10h, za službenike Prijestonice, odbornike lokalnog parlamenta i predstavnike javnih preduzeca i institucija na teritorije Prijestonice Cetinje.

Predavač na obuci je dr Mehmedin Tahirović uz učešće gostiju NJ.E. ambasadorke Savezne Republike Njemacke u Crnoj Gori, Gudrun Elizabet Stajnaker, koja će govoriti o iskustvu Njemačke u NATO. Pored nje govoriće i Nacionalni koordinator za NATO, Vesko Garčević i direktorica Uprave za kadrove Svetlana Vuković.

SARADNJA SA FRANCUSKOM ŠKOLOM ZA DRŽAVNU UPRAVU – ENA

 

Seminar „ Evaluacija javnih politika"

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA-om ( Francuska škola za državnu upravu ) i uz podršku Francuskog instituta, organizuje dvodnevni seminar na temu „ Evaluacija javnih politika". Seminar će se održati 20. i 21. aprila 2015. godine sa početkom u 09.30 časova. Prvi dan seminara ( 20. april ) će se realizovati u Regionalnoj školi za državnu upravu ReSPA, Branelovica bb, Danilovgrad, dok će se drugog dana (21. april ) predavanje održati u prostorijama Uprave za kadrove (Multimedijalna sala).

Predavač je g-din Mamadou Guèye, renomirani stručnjak iz oblasti javnih politika zadužen za obuku visoko rukovodnog kadra u Francuskoj.

Ciljna grupa su predstavnici organa iz reda visoko rukovodnog kadra.

Obavještenje za ponuđače koji učestvuju u postupku javne nabavke – rezervacije i kupovine avio karata i hotelskog smještaja

Poštovani ponuđači,

Obavještavamo vas da će se žrijebanje za izbor najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke po Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom br. 05-404/15-4615/1 obaviti u petak, 17.04.2015. godine, sa početkom u 11 časova u zgradi Uprave za kadrove.

 Istraživanje o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave Crne Gore

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave.

Opširnije...

Pojašnjenje na Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Rashodi za službena putovanja

 

Poštovani ponuđači,

Obavještavamo Vas da je jedno zainteresovano lice dana 20.03.2015.godine zatražilo objašnjenje u pogledu cijene usluge koja se odnosi na rezervaciju hotelskog smješta prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom br. 05-404/15-4615/1, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 09.03.2015.

Odgovor: Ponuđač navodi cijenu u ponudi u skladu sa članu 84 Zakona o javnim nabavkama. Isključivo je pravo Ponuđača da odredi visinu cijene koju će navesti u ponudi

Seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" 18.03.2015

Dana 18. marta 2015. godine u opštini Kotor održan je seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u organizaciji Uprave za kadrove i Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO.

Prisutne je pozdravio predsjednik opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević.

Predavač na seminaru je bio dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača, ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori Mehmet Niyazi Tanilir. Ambasador Tanilir je govorio na temu "Iskustva i benefiti članstva Republike Turske u NATO". Ambasador Tanilir je istakao istorijske okolnosti ulaska Turske u NATO, s obzirom da je Turska članica alijanse od 1952. godine.

Dr Tahirović je govorio o razlozima koji opredjeljuju ulazak Crne Gore u NATO posebno ističući važnost teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Crne Gore.

Na seminaru je bilo 34 polaznika koji su pokazali visok nivo interesovanja za ovu temu.

Foto galerija

PREZENTACIJA STRATEGIJE ZA PROFESIONALNI RAZVOJ LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 2015-2018

 

Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Zajednicom opština Crne Gore predstavila Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2018, kao i Akcioni plan za njenu implementaciju.

Podsjećamo da je Vlada Crne Gore 15.januara 2015.godine donijela Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2018, i usvojila Akcioni plan za sprovodjenje Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2016. Ovdje možete preuzeti Strategiju.

Danas je održan prvi, od tri predvidjena sastanka na kojem su predstavnici Uprave za kadrove, Ministarstva unutrašnjih poslova i Zajednice opština CG predstavili pomenutu Strategiju i ukazali na predstojeće obaveze. Ovdje možete preuzeti Agendu.

Naredna dva sastanka su planirana za 19.mart – koji će se održati u Baru za opštine južne regije i 20.marta Bijelom Polju za opštine sjeverne regije.


ODLAGANJE SEMINARA „Inspekcijski nadzor"

Seminar na temu „Inspekcijski nadzor" koji je po Kalendaru obuka iz opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja trebao biti održan 19.03.2015.godine se ODLAŽE.

O novom terminu svi prijavljeni će biti blagovremeno obaviješteni.

Održan sastanak UzK sa predsjednikom Udruženih sindikata državnih institucija Crne Gore

Dana 06.marta 2015.godine u Upravi za kadrove je održan sastanak sa gospodinom Veselinom Vujanović, predsjednikom Udruženih sindikata državnih institucija Crne Gore.

Sastanku su prisustvovale direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i pomoćnica direktorice g-đa Jadranka Đurković.

Cilj sastanka je da se razmotri mogućnost edukacije javnih službenika iz Udruženih sindikata državnih institucija Crne Gore o procesu integracija Crne Gore u NATO sa posebnim akcentom na socio-ekonomske benefite ulaska Crne Gore u NATO.

Istraživanje o zastupljenosti manjina u državnim organima Crne Gore

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u državnim organima.

Naime, Ustav Crne Gore u članu 79 tačka 10 jemči manjinama pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave. Takođe, Zakon o državnim službenicima i namještenima i Zakon o manjinskim pravima i slobodama daje iste garancije, kako u zakonodavnim tijelima, tako i u državnim organima i organima lokalne samouprave. Strategijom manjinske politike, kao izrazu političke volje Vlade Crne Gore za sveukupan odnos prema manjinskim zajednicama, ovo pitanje ima centralno mjesto. Ovakva potreba proizilazi i iz potreba i zahtjeva Evropske Unije.

Opširnije...

Seminar "Integracija Crne Gore u NATO"

Dana 26.februara 2015.godine u opstini Tivat održan je seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u organizaciji Uprave za kadrove i vladinog Komunikacionog tima za NATO.

Predavač na seminaru bio je dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača ambasadora Republike Mađarske u Crnoj Gori Kristijana Poše. Ambasador Poša je govorio na temu "Iskustva i benefiti članstva Republike Mađarske u NATO". Ambasador Poša istakao je istorijske okolnosti i proces ulaska Mađarske u NATO, kao i stepen sigurnosti koji danas osjećaju građani Mađarske. Posebno se osvrnuo na prednosti članstva od momenta uključenja 1999. godine do danas.

Dr Tahirović je govorio o razlozima koji opredjeljuju ulazak Crne Gore u NATO, sa posebnim akcentom na teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore i u vezi sa tim negativna iskustva iz proslosti.

Na seminaru je učestvovalo 39 službenika opštine Tivat, odbornika iz lokalnog parlamenta i predstavnika javnih preduzeća i Uprave policije u Tivtu. Učesnici su pokazali visok nivo interesovanja za ovu temu posebno u dijelu koji se odnosi na benefite članstva Crne Gore u NATO. Pored navedenih učesnika seminaru su prisustvovali predstavnici lokalnih medija opstine Tivat.

Foto galerija

Strana 1 od 20

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Danilovgradu, postavljeno 20.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 22.04.2015. godine, za potrebe Osnovnog suda u Danilovgradu i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila... >>
Datum provjere sposobnosti [Fonda za zdravstveno osiguranje, postavljeno 20.05.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 25.04.2015. godine objavila za potrebe Fonda za zdravstveno osiguranje, za radno mj... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove, postavljeno 20.05.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 25.04.2015. godine objavila za potrebe Uprave za... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove, postavljeno 20.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 09.03.2015. godine, za potrebe Uprave za inspekcijske poslove i Rang Listu za izbor... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstvo pravde, postavljeno 20.05.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 18.04.2015 godine objavila za potrebe Ministarstva pravde, za radna ... >>
Datum provjere sposobnosti [Agencije za mirno rješavanje radnih sporova; postavljeno 20.05.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 18.04.2015. godine objavila za potrebe Agencije za mirno rješavanje ... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva održivog razvoja i turizma; postavljeno 19.05.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/15-7009/2 koji je Uprava za kadrove 25.04.2015. godine objavila za potrebe Ministarstva ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva pravde, postavljeno 19.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 16.03.2015. godine, za potrebe Ministarstva pravde i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava z... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija- Poreske uprave, postavljeno 18.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 23.03.2015. godine, za potrebe Ministarstva finansija- Poreske uprave i Rang Listu za izbor kandidata, koju j... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Beranama, postavljeno 18.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 20.04.2015. godine, za potrebe Osnovnog suda u Beranama i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Upr... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva pravde, postavljeno 18.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 15.04.2015. godine, za potrebe Ministarstva pravde, i Rang Listu za izbor kandidat... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, postavljeno 18.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 01.12.2014. godine, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, i Rang Listu za izbor kandi... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova, postavljeno 15.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 23.02.2015. godine, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utv... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovni sud u Danilovgradu; postavljeno 14.05.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 22.04.2015. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Danilovgradu, za ra... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Apelacioni sud, postavljeno 14.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 09.03.2015. godine, za potrebe Apelacionog suda i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava za k... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova, postavljeno 14.05.2015] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br.02/1-112/15-5216/2 koji je Uprava za kadrove 23.03.2015. godine objavila za potrebe Ministarstva u... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Sekretarijata za zakonodavstvo, postavljeno 14.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 09.03.2015. godine, za potrebe Sekretarijata za zakonodavstvo, koju je utvrdila Uprava za kadrove. Rang list... >>
Datum provjere sposobnosti [Državne revizorske institucije; postavljeno 13.05.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 13.04.2015. godine objavila za potrebe Državne revizorske instituci... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Područni organ za prekršaje u Danilovgradu, postavljeno 13.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 16.02.2015. godine, za potrebe Područnog organa za prekršaje u Danilovgradu i Rang Listu za izbor kandidata... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva zdravlja; postavljeno 12.05.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 28.03.2015 godine objavila za potrebe Ministarstva zdravlja, za radn... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova; postavljeno 12.05.2015.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove, dana 18.03.2015 godine objavila za potrebe Mini... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Podgorici, postavljeno 12.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 28.03.2015 godine., za potrebe Osnovnog suda u Podgorici koju je utvrdila Upra... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova- Uprave policije, postavljeno 11.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 08.12.2014. godine, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, i Rang Listu za izbor kandi... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, postavljeno 11.05.2015] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 08.12.2014. godine, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, i Rang Listu za izbor kandi... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home