Montenegrin

Radionica na temu "Izrada kadrovskog plana"

Održana radionica na temu "Izrada kadrovskog plana"

U Upravi za kadrove je dana 5.12.2014.godine održana radionica na temu "Izrada Kadrovskog plana"

Cilj ove radionice je bio upoznavanje državnih službenika sa zakonskom obavezom pripreme i izrade kadrovskog plana na nivou državnog organa, metodologijom za pripremu i izradu kadrovskog plana koju je pripremila Uprava za kadrove, kao i sa načinom popunjavanja tabela i izrade obrazloženja kroz praktičan rad. Takođe, na radionici je utvrđen krajnji rok u kojem državni organi treba da dostave nacrte kadrovskog plana Upravi za kadrove a to je 15.01.2015. godine, nakon čega Uprava za kadrove treba da objedini i Vladi uputi predlog kadrovskog plana.

Radionici je prisustvovalo 20 službenika koji su zaduženi za izradu nacrta kadrovskog plana.

Predavači su bili iz Uprave za kadrove i to: Djuro Nikač i Milena Purlija , pomoćnici direktorice Uprave za kadrove i Mileva Todorović i Leonora Dedivanović, načelnice u Upravi za kadove.

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU SEMINARA

Seminar "Etički kodeks" predviđen za 2.12.2014. godine se odlaže;

POZIV ZA PREDAVAČE ZA UPRAVNI POSTUPAK

U cilju unaprijeđenja kvaliteta Programa stručnog usavršavanja državnih službenika I namještenika za 2015/2016 godinu,

Uprava za kadrove u saradnji sa IPA projektom "Strengthening the Management of EU Funds and General Administrative Procedures" (Jačanje kapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih upravnih procedura) – finansiranim od strane EU

upućuje

P O Z I V

Svim zainteresovanim državnim službenicima, profesorima Univerziteta, (naučnim savjetnicima, redovnim i vanrednim profesorima), kao i svim zainteresovanim pojedincima sa znanjem iz Upravnog postupka i vještinama potrebnim predavaču, da se prijave za učešće u postupku odabira predavača/trenera za realizaciju specifičnog programa obuke na temu Upravni postupak.

Opširnije...

Seminar: „Upravljanje ljudskim resursima" za službenike Uprave carina

Uprava za kadrove u saradnji sa Upravom carina realizuje seminar na temu „Upravljanje ljudskim resursima". Seminar je namijenjen službenicima Uprave carina i održava se 24 i 25 novembra u prostorijama Uprave za kadrove(ul. Jovana Tomaševića 2A). Predavač je gospodin Velibor Bošković.

Opširnije...

Najava regionalne uporedne studije ReSPA-e, pod nazivom "Zloupotreba informacionih tehnologija " u zemljama Zapadnog Balkana

ReSPA predstavlja regionalnu uporednu studiju iz oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija, koja će pokrivati cijeli Zapadni Balkan i ista ce se prezentirati dana 26.novembra 2014.godine u hotelu Internacional u Tirani, Albanija. Ova studija predstavlja novinu, pri čemu se osvrće na upotrebu informacionih tehnologija kao instrumenta za postojanje korupcije.

Opširnije

NAJAVA SEMINARA

 

Uprava za kadrove organizuje seminar na temu „Kadrovsko planiranje“. Predviđeni termini za realizaciju su 1, 5, 8 i 12 decembar 2014.godine. Seminar je namijenjen državnim službenicima.

Studijska posjeta Generalnom direktoratu za javnu upravu Republike Francuske

U periodu od 17 – 21 novembra, direktorica Uprave za kadove, Svetlana Vuković sa svojim saradnicima, boravila je u petodnevnoj studijskoj posjeti Generalnom direktoratu za javnu upravu Republike Francuske. Posjeta je realizovana kao rezultat višegodisnje bilateralne saradnje izmedju Uprave za kadrove, Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Podgorici. U 2014. godini, prema planu aktivnosti, koji je podrazumijevao tri dvodnevne obuke koje su realizovane u Podgorici u posljednjem kvartalu ove godine, studijska posjeta je realizvana kao posljednja aktivnost plana za 2014. godinu.

Studijska posjeta je imala za cilj da učesnici razmijene iskustvo iz oblasti reforme javne uprave sa posebnim osvrtom na upravljanje ljudskim resursima i to: zapošljavanje javnih službenika, ocjenjivanje, razvoj karijere kroz mobilnost, etike javnih sluzbenika, kao i prezentacije socijalnog dijaloga, kao i funkcije i uloge sindikalnih organizacija kod kreiranja politike za ljudske resurse.

Predavanja su bila interaktivna, prakticna, fokusirana na odredjenu oblast i prisutni su imali mogucnost da razmijene iskustvo i uporede dva sistema. Prezentacije su realizovane od strane drzavnih sluzbenika iz Generalnog direktorata za javnu upravu i Ministarstva finansija i ekonomije Republike Francuske.

Opširnije...

Održan seminar na temu: Sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma na tržištu kapitala

Uprava za kadrove u saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti i Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, održala je seminar na temu: Sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma na tržištu kapitala.

Seminar se održao dana 18.11.2014 sa početkom u 09:30 u prostorijama Komisije za hartije od vrijednosti.

Cilj seminara je bio obuka učesnika na tržištu hartija od vrijednosti i kontrolora Komisije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta kontrola i pravilne primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma .

Predavač na seminaru je bio Safet Korač, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Opširnije...

TRENING TRENERA

Uprava za kadrove organizuje Trening trenera u periodu od 16.11. do 22.11.2014 u trajanju od 09.00h do 17.00h. Trening se održava u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) i prisustvovaće mu 14 predstavnika državnih institucija. Predavač je g-din Miha Derganc trener i konsultant iz Slovenije.

Obuka je namijenjena zaposlenima u državnoj upravi kako bi nadogradili svoja znanja i vještine sa ciljem da iste dodatno usavrše. Obuka trenera predstavlja osnovu za uspješnu realizaciju programa stručnog usavršavanja što je ujedno i jedan od osnovnih zadataka Uprave za kadrove.

Foto galerija

OBAVJEŠTENJE

Uprava za kadrove obavještava sve zainetesovane sluzbenike iz kategorije ekspertsko rukovodnog kadra da ce se, iz tehnickih razloga, Program obuke za sticanje i unapređivanje znanja i vještina iz oblasti rukovođenja odrzati u decembru, umjesto u novembru kako je predvidjeno Kalendarom obuka. O tacnom datumu obuke svi zainteresovani sluzbenici bice naknadno obavjesteni.

Program sadrži šest tema:

  • Kreiranje i sprovođenje javnih politika
  • Strateško planiranje i strateški menadžment
  • Javne finansije i budžetiranje
  • Pristupanje Evropskoj uniji i Pretpristupna podrška
  • Integritet
  • Upravljanje ljudskim resursima

Ciljna grupa su državni službenici iz kategorije ekspertsko-rukovodni kadar.

Teme iz programa obuke posmatraju se kao cjelina i službenici koji se prijave moraju pohađati sve teme u okviru programa.

Kontakt osoba: Ana Zečević, Viša savjetnica III u Sektoru za obuku i razvoj kadra, 020/202-290, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Obuka za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima (petodnevni modul)

 

Uprava za kadrove nastavlja sa obukom za Pripremu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima. Obuka će se održati od 13. - 17. oktobra sa početkom u 09:30h.

Ovaj modul je namijenjen novozaposlenima, licima sa visokim i višim stručnim obrazovanjem, licima koja prvi put zasnivaju ili žele da zasnuju radni odnos u državnim organima, kako bi što lakše savladali predmetnu materiju i osposobili se za rad u državnim organima.

Modul će obuhvatiti sve teme/sadržaje, koje će se polagati na stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Spisak literature, za svaki predmet posebno, biće dostupana na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me

Kontakt osoba: Milena Lazarević tel: 201-036

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

foto galerija

Posjeta delegacije Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine Upravi za kadrove

 

Dana 13. i 14. oktobra 2014.godine delegacija Agencije za državnu službu Federacije BIH posjetiće Upravu za kadrove. Cilj posjete je realizacija aktivnosti predvidjenih Akcionim planom za implementaciju Memoranduma o razumijevanju između Uprave za kadrove Crne Gore i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine . Predstavnici Uprave za kadrove će predstaviti nekoliko oblasti: opseg državne službe, registar državnih službenika- Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije, odgovornost državnog službenika odnosno namještenika- Vođenje disciplinskog postupka, unapređenje i stručno osposobljavanje i usavršavanje, unapređenje i karijerni sistem, proces zapošljavanja.

Radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i uz podršku TAIEX ekspertske misije, planira organizovanje dvije radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika".

Na radionicama će eksperti iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske prezentovati: međunarodnu i domaću normativu i primjere dobre prakse iz drugih zemalja o ulozi i značaju NVO i civilnog društva u savremenim demokratijama, značaju i potrebi saradnje sa NVO, učešću u kreiranju akata javnih politika i procesu konsultovanja sa civilnim društvom, te institucionalnim, zakonskim i finansijskim pretpostavkama za razvoj međusobne saradnje, posebno razvoja NVO kao značajnog činioca ukupnog društvenog razvoja.

Radonice će biti organizovane 9. i 10. oktobra 2014. godine sa početkom u 9h u Hotelu PREMIER Podgorica.

Radionica predviđena za 9. oktobar namijenjena je kontakt osobama za saradnju sa NVO u državnim organima, dok je ciljna grupa na drugoj radionici, predviđenoj za 10. oktobar ekspertsko-rukovodni kadar zaposlen u državnim i organima lokalne samouprave.

Radionica na temu "Prezentacija dobre evropske prakse u oblasti planiranja radne snage"

Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA/om organizovala još jednu u nizu radionica a na temu "Prezentacija dobre evropske prakse u oblasti planiranja radne snage", koja se održala 30. septembra i 01. oktobra 2014.godine u Podgorici.

Radionica je imala za cilj da nadležne organe Crne Gore upozna sa primjerima dobre prakse iz zemalja EU u oblasti planiranja radne snage kao i sa Metodologijom koja se na to odnosi.

Učesnici radionice su bile državni službenici koji rade na poslovima koji se odnose na kadrovsko planiranje i izradu kadrovskog plana kao i eksperti SIGMA/e: g-din Wojciech Zielinski(SIGMA), Dubravka Prelec( direktorica Državne škole za javnu upravu, Hrvatska) kao i g-din Padraig Love (direktor korporativnih poslova, Kancelarija za imenovanje u javnom sektoru, Irska).

Opširnije...

Održan dvodnevni seminar na temu Socijalni dijalog

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA-om (Francuskom školom za državnu upravu) je organizovala dvodnevni seminar na temu Socijalni dijalog .Seminar se održao dana 25 i 26.09.2014 godine u prostorijama Uprave za kadrove.

Cilj seminara je bio upoznavanje državnih službenika sa smjernicama za razvoj uspjesnog dijaloga kao vazne funkcije socijalne politike i socijalnog rada.Predavač na seminaru je bio g-din Yves Halifa direktor udruženja ALTERNEGO. Predavač je kroz veliki broj praktičnih primjera i radionica uspio da priblizi ucesnicima seminara ovako znacajnu temu i time doprinese razvoju socijalnog dijaloga u državnoj upravi Crne Gore.

Opširnije...

Uprava za kadrove u saradnji sa ENA (Francuska škola za državnu upravu) organizuje dvodnevni seminar na temu „Socijalni dijalog"

Seminar će se održati 25. i 26. oktobra 2014.god. u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9:15h.

Cilj seminara je upoznavanje državnih službenika sa smjernicama za razvoj uspješnog dijaloga kao važne funkcije socijalne politike i socijalnog rada.

Predavač je g-din Yves Halifa direktor udruženja Alternego.

Dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji"

Uprava za kadrove, u saradnji sa ENA-om (Francuska škola za državnu upravu) je otpočela dvodnevni seminar na temu „Upravljanje i praćenje promjena u državnoj administraciji". Seminar se održava 15. i 16. septembra 2014. godine u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) sa početkom u 9 : 15 časova.

Seminar je otvorila g-đa Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove za Sektor za obuku i razvoj kadrova i najavila niz obuka koje će biti organizovane u saradnji sa ENA-om. Prisutnima se obratio i g-din Stephane Maicon, savjetnik za saradnju u Francuskoj Ambasadi.

Na seminaru su predstavljene smjernice za modernizaciju javne uprave i principi rada, modernizacija informacionih sistema države / digitalizacija, politika otvorenosti i razmjena javnih podataka, principi podrške administraciji, itd.

Predavač na ovom seminaru je g-din Mamadou GUÈYE, Šef odjeljenja za « Podršku administraciji » Pri Generalnom sekretarijatu za modernizaciju rada uprave, Služba Predsjednika vlade.

Opširnije...

Strana 1 od 22

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, 18.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 24.11.2014. godine objavila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Crne... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija, 17.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 27.10.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija za radno mje... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [ Ministarstva saobraćaja i pomorstva, 17.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 17.11.2014. godine, za potrebe Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Rang Listu z... >>
Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, 17.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnm oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 24.11.2014. godine objavila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva za ljudska i manjinska prava, 16.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 10.11.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva za ljudska i manjinska... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Kotoru, 16.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa objavljenog dana 03.11.2014. godine., za potrebe Osnovnog suda u Kotoru i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprav... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova, 16.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa objavljenog dana 13.10.2014. godine., za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i Rang Listu za iz... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva pravde, 16.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 10.11.2014. godine objavila za potrebe Ministarstva pravde održati dana 2... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva pravde, 16.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 17.11.2014. godine, za potrebe Ministarstva pravde, i Rang Listu za izbor kandidata... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, 15.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 03.11.2014. godine, za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore i Rang Listu za izbor kandidata, koj... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, 15.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 17.11.2014.godine objavila za potrebe Ministarstva poljoprivrede i r... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Beranama, 15.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 10.11.2014. godine, za potrebe Osnovnog suda u Beranama, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Up... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Podgorici, 12.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 10.11.2014.godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Podgorici za r... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove, 12.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove, dana 22.09.2014. godine objavila za potrebe Upr... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva odbrane, 11.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove, dana 29.09.2014.godine objavila za potrebe Ministarstva odbrane održati ... >>
Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta, 10.12.2014]   Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 10.11.2014. godine objavila za potrebe Sekretarijata sudskog savje... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove, 10.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 03.11.2014.godine, za potrebe Uprave za inspekcijske poslove i Rang Listu za izbor ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija, 10.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 03.11.2014.godine, za potrebe Ministarstva finansija i Rang Listu za izbor kandidat... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, 10.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 20.10.2014.godine, za potrebe Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, 9.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 13.10.2014. godine, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, Izvještaj o provjeri sposobnosti ka... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, 9.12.2014] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 09.12.2014. godine, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, I... >>
Datum provjere sposobnosti [ Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, 9.12.2014] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 13.10.2014. godine objavila za potrebe Zaštitnika ljudskih prava i slobod... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home