Montenegrin

Najava konferencije "Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra u državnoj administraciji " 4.-6. april

Uprava za kadrove uz podršku Hanns Seidel Fondacije Regionalne škole za javnu upravu -RESPA-e, organizuju regionalnu konferenciju na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra  u državnoj administraciji", koja će se održati od 04. do 06. aprila 2017. godine u Bečićima, u hotelu Splendid.

Opširnije...

Najava radionice“Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU „

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Podgorici realizuje trodnevnu obuku na temu "Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Radionica će se održati dana 28, 29 i 30 marta u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji izmedju Uprave za kadrove i Radio televizije Crne Gore

 

15 mart 2017

Želeći da osnaže i prošire saradnju iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, svjesni značaja ljudskih resursa sa aspekta unaprjedjenja javnog sektora, imajući u vidu različite programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje nudi Uprava za kadrove, te prepoznajući mogućnosti da se kroz javni servis široka javnost informiše o standardima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, direktorica Uprava za kadrove, Svetlana Vuković i v.d direktorica Radio i televizije Crne Gore, Andrijana Kadija, potpisale su Memorandum o saradnji.

Konkretne aktivnosti za period 2017/18 biće precizirane Akcionim planom za implementaciju Memoranduma.

Kurs "Politički i ekonomski aspekti osnaživanja žena" od 12-29. juna 2017. godine u Haifi, Izrael

Izraelska agencija za razvoj međunarodne saradnje u okviru Ministarstva vanjskih poslova Izraela, proslijedila je Ministarstvu vanjskih poslova obavještenje o mogućnosti učešća crnogorskih kandidata na kursu pod nazivom Politički i ekonomski aspekti osnaživanja žena, koji će se održati u periodu od 12-29. juna 2017. godine u Haifi, Izrael.

Opširnije...

Održana radionica „Liderstvo i upravljanje promjenama“

Uprava za kadrove, uz podršku  Ministarstva vanjskih poslova Irske  je organizovala  radionicu na temu „Liderstvo i upravljanje promjenama" .

Radionica   se održala 07. i  08. Marta 2017. godine u Bečićima, hotel „Splendid".

Opširnije...

Najava radionice „Liderstvo i upravljanje promjenama“

Uprava za kadrove, uz podršku  Ministarstva vanjskih poslova Irske  organizuje radionicu na temu „Liderstvo i upravljanje promjenama" .

Radionica  će se održati 07. i  08. Marta 2017. godine u Bečićima, hotel „Splendid".

Cilj obuke je da se rukovodećem kadru približi koncept liderstva kao procesa i da im se predstavi način na koji lideri grade autoritet u svom timu.

Opširnije...

Potpisivanje Memoranduma o saradnji

Dana 24.02.2017 godine sa početkom u 10 sati biće potpisan Memorandum o saradnji između Uprave za kadrove i Centra za građansko obrazovanje. Memorandum će  potpisati direktorica Uprave za kadrove g-đa Svetlana Vuković i direktorica Centra za građansko obrazovanje g-đa Daliborka Uljarevic.

Memorandum će biti potpisan povodom najave realizacije Projekta " Znanje i vještine za posao" .

Opširnije...

POSJETA DELGACIJE REPUBLIKE ALBANIJE UPRAVI ZA KADROVE

Dana 23. februara, Uprava za kadrove biće domaćin delegaciji Ministarstva za inovacije i javnu upravu republike Albanije. U okviru šeme mobilnosti, organizovane od strane Regionalne škole za državnu upravu (Respa), albanska delegacija boraviće u Podgorici 23. i 24. februara. Cilj posjete je bolje upoznavanje sa  crnogorskom  javnom  upravom, razmjena iskustva i dobre prakse i buduća  saradnja  u ovoj oblasti.

Najava prezentacije: „Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima “

Uprava za kadrove u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Podgorici, Asocijacijom menadzera Crne Gore  kao i sa  Britanskom organizacijom NICO ( Međunarodna organizacija sjeverne Irske)  organizovaće  prezentaciju pod nazivom „Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina u upravljanju ljudskim resursima  " dana 15 februara  2017 godine sa početkom u 10 sati u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove.

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SJEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA PSIHOLOGA CRNE GORE

U prostorijama Uprave za kadrove je danas, 31. 01. 2017. godine, održana sjednica Skupštine Udruženja psihologa Crne Gore. Ispred velikog broja učesnika, koji su se odazvali pozivu, eminentnih i istaknutih psihologa, pozdravne riječi prisutnima su uputili gdin Radiša Šćekić, predsjednik Udruženja psihologa Crne Gore (UPCG), kao i gdin Benjamin Perks, šef Unicef-a u Crnoj Gori.

Opširnije...

Najava obuke „Vještine prezentacije i javni nastup“

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Vještine prezentacije i javni nastup"

Obuka će se održati dana  24, 25, 26  i 27 januara  sa početkom u 09:00h  u prostorijama Regionalne škole za državnu upravu u Danilovgradu.

Opširnije...

CISAP 2017 - Stipendije

Nacionalna škola za administraciju (ENA) i Francuska ambasada nudi program seminara (od jedne do tri sedmice) u Francuskoj, za obuku crnogorskih službenika državne uprave.

Opširnije...

Obuke - Singapur

Vlada Republike Singapura organizuje obuke u okviru programa saradnje Singapore Cooperation Programme Training wards (SCPTA)/Small Island Developing States Technical Cooperation Programme (SIDSTEC).

Opširnije...

Obuke u organizaciji Vlade Kraljevine Tajlanda

Agencija za međunarodnu saradnju Tajlanda (TICA), u okviru programa pod nazivom „Godišnji međunarodni programi obuka" (AITC), organizuje seminare u oblastima održivog razvoja, bezbjednosti hrane, eko-turizma, klimatskih promjena, javnog zdravlja itd.

Planirano je da TICA organizuje, u periodu 2017-2019 više od 90 kratkih obuka.

Opširnije...

Dvodnevna obuka za sekretare sudova i upravitelje pisarnica na teme: „Vladavina prava, upravljanje, administracija i kvalitet pravosuđa“ i „Upravljanje prekograničnim aktivnostima“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu) nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu, obavezi koja je proistekla iz Akcionog plana za poglavlje 23 (mjere na koje se obaveza odnosi: 1.1.4.3.2; 1.1.4.4.4; 1.4.4.7 i 1.4.4.8).

Opširnije...

Najava prezentacije Okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

JAVNI POZIV licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vodjenje disciplinskog postupka.

Tekst Javnog poziva možete naći OVDJE.

OTKAZAN SEMINAR "ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA"

Seminar na temu "Zaštitnik ljudskih prava i sloboda" koji je planiran za 01.decembar  - NEĆE SE ODRŽATI.

Analitička kartica i putni nalozi

U skladu sa članom 28 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za kadrove redovno objavljuje nedjeljne izvještaje analitičkih kartica i putnih naloga link.

JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja 2016/2017

Prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, državni organi - institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu kao i javne službe čiji je osnivač opština podnose Upravi za kadrove.

Opširnije...

Strana 1 od 29

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 27.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 25.02.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija – Poreske ... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 04.03.2017. godine objavila za potrebe Osnovnog državnog tužilaštv... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Upravnog suda Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.02.2017. godine, za potrebe Upravnog suda Crne Gore, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Upr... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 01.03.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta, koju je utvrdila Uprava za kad... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva sporta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 28.01.2017. godine, za potrebe Ministarstva sporta i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava z... >>
Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata predsjednika Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 01.03.2017. godine objavila za potrebe Generalnog sekretarijata preds... >>
Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 15.02.2017. godine objavila za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta, za r... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva unutrašnjih poslova; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa koji je Uprava za kadrove 08.03.2017. godine objavila za Ministarstva unutr... >>
Datum provjere sposobnosti [Sekretarijata sudskog savjeta; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 15.02.2017. godine objavila za potrebe Sekretarijata sudskog savjeta, za r... >>
Datum provjere sposobnosti [Generalnog sekretarijata Vlada Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-1600/2 koji je Uprava za kadrove dana 04.03.2017. godine objavila za potrebe Generaln... >>
Datum provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Bijelom Polju; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 18.02.2017. godine objavila za potrebe Suda za prekršaje u Bijelom P... >>
Datum provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/17-1540/2 koji je Uprava za kadrove dana 25.02.2017. godine objavila za potrebe Ministar... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 15.02.2017. godine, za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, koju je utv... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 24.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 10.02.2017. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Poreske uprave, i Rang Listu ... >>
Datum provjere sposobnosti [Vrhovnog suda Crne Gore; postavljeno 23.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 22.02.2017. godine objavila za potrebe Vrhovnog... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za nekretnine; postavljeno 23.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 04.03.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva finansija - Uprave za ... >>
Datum provjere sposobnost[Ministarstva sporta; postavljen 23.03.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 22.02.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva sporta, za radno mjest... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva javne uprave; postavljeno 23.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 08.02.2017. godine, za potrebe Ministarstva javne uprave, koju je utvrdila Upr... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Podgorici; postavljeno 22.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 15.02.2017. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Podgorici, koju je utvrdil... >>
Datum provjere sposobnost[Uprave za inspekcijske poslove; postavljen 21.03.2017.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 25.02.2017. godine objavila za potrebe Uprave za... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva pravde; postavljeno 21.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 01.03.2017. godine objavila za potrebe Ministarstva pravde za radno mjesto ... >>
Datum provjere sposobnosti [Zavoda za zapošljavanje Crne Gore; postavljeno 21.03.2017] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 15.02.2017. godine objavila za potrebe Zavoda za zapošljavanje Crne ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva ekonomije, postavljeno 20.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 15.02.2017. godine, za potrebe Ministarstva ekonomije, koju je utvrdila Uprava za ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija, postavljeno 20.03.2017] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 11.02.2017. godine, za potrebe Ministarstva finansija, koju je utvrdila Uprava za k... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home