Montenegrin

Analitička kartica i putni nalozi

U skladu sa članom 28 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Uprava za kadrove redovno objavljuje nedjeljne izvještaje analitičkih kartica i putnih naloga link.

JAVNI POZIV za učešće u programu stručnog osposobljavanja 2016/2017

Prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja, državni organi - institucije nadležne za poslove obrazovanja, zdravstva, policije, vojske i kulture, privredna društva u većinskom državnom vlasništvu kao i javne službe čiji je osnivač opština podnose Upravi za kadrove.

Opširnije...

Radionica ''ANALIZA POTREBA ZA STRUČNIM OSPOSOBLJAVANJEM I USAVRŠAVANJEM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTNIKA"

Uprava za kadrove organizuje ciklus radionica na temu 'Analiza potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem državnih službenika i namještenika' koje će se realizovati u toku novembra.

Opširnije...

Seminar na temu "Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji"

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore organizuje seminar na temu "Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji" koji će se održati 28. oktobra 2016. godine u zgradi Opštine Bijelo Polje, s početkom u 10h.

Opširnije...

Konsultativni sastanak "STANDARDI KONSULTOVANJA U KREIRANJU JAVNIH POLITIKA"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama, uz podršku projekta „Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje konsultativni sastanak u vezi sa standardima konsultovanja u kreiranju javnih politika koji će se održati 28. oktobra 2016. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, s početkom u 9h.

Opširnije...

Seminar „STANDARDI KONSULTOVANJA U KREIRANJU JAVNIH POLITIKA“

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama, uz podršku projekta „Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje seminar u vezi sa standardima konsultovanja u kreiranju javnih politika koji će se održati 27. oktobra 2016. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, s početkom u 9h.

Opširnije...

Seminar na temu "Izrada strateških dokumenata"

Seminar na temu "Izrada strateških dokumenata" koji će se realizovati  po Kalendaru obuka za lokalnu samoupravu,  održaće se u Opštini Tivat, 27. oktobra 2016. godine, s početkom u 10h.

Opširnije...

Otkazan seminar "Inspekcijski nadzor"

Seminar na temu "Inspekcijski nadzor", koji je predviđen za 01.novembar NEĆE SE ODRŽATI. Kada se steknu uslovi za održavanje obuke na ovu temu svi prijavljeni službenici će biti blagovremeno obaviješteni. 

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem 2016. godine

Sve informacije o Programu možete dobiti na LINK

Kalendar obuka za lokalnu samoupravu za period oktobar-decembar 2016. godine

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom obuka iz Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017, i shodno tome Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi je utvrdio  Kalendar obuka lokalnih službenika i namještenika za realizaciju Plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja lokalnih službenika i namještenika za period oktobar-decembar 2016. godine.

Opširnije...

Sajber bezbjednost – izazov 21 vijeka“

Uprava za kadrove će u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije kontinuirano organizovati  obuke za državne službenike i namještenike na temu „ Sajber bezbjednost – izazov 21 vijeka".

Opširnije...

Održan seminar "Izrada kadrovskog plana"

Uprava za kadrove je 06. 10. 2016. godine, organizovala jednodnevni seminar na temu "Izrada kadrovskog plana".

Opširnije...

Obavještenje

 

Obuka za polaganje stručnog ispita predviđena za period od 05. do 07. oktobra se neće održati zbog malog broja prijavljenih učesnika.

Najava radionice: Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

 

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD, započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku"

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku" održaće se 04.-05. oktobra 2016. godine u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove, s početkom u 9.30h.

Opširnije...

Najava prezentacije: "Značaj upravljanja ljudskim resursima"

Uprava za kadrove u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Podgorici, Asocijacijom menadzera Crne Gore  kao i sa  Britanskom organizacijom NICO (Međunarodna organizacija sjeverne Irske)  organizovaće  prezentaciju pod nazivom „ Značaj upravljanja ljudskim resursima" dana 27. septembra 2016. godine sa početkom u 10 sati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Opširnije...

Najava obuke „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku"

 

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Crnoj Gori organizuje obuku na temu „Formalna korespondencija i pisanje izvještaja na engleskom jeziku"

Opširnije...

Održana radionica: Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA-om organizovala radionicu na temu "Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar" koja se održala 19. i 20.09.2016. godine u hotelu Splendid.

Opširnije...

Najava radionice: Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA-om organizuje radionicu na temu Izrada okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar. Radionica će se  održati u hotelu Splendid 19. i 20.09.2016 sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

Oglas za poslove u Savjetu Evrope

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija obavještava da je objavljen link na kome se mogu naći informacije o rokovima i uslovima prijave za poslove oglašene od strane Savjeta Evrope .

LINK

Strana 1 od 28

 

obavještenja

Obavještenja kandidatima - arhiva Datumi provjere sposobnosti, Rezultati sa postupka provjere sposobnosti >> >>
Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) Primjer testa za poznavanje rada na računaru (word, excel, internet, power point) >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Nikšiću; postavljeno 24.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 11.08.2016. godine, za potrebe Osnovnog suda u Nikšiću, koju je utvrdila Uprava z... >>
Datum provjere sposobnosti [ Vrhovnog državnog tužilaštva; postavljen 21.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 01.10.2016. godine objavila za potrebe Vrhovnog državnog tužilaštva za ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Privrednog suda Crne Gore, postavljeno 21.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 17.09.2016. godine, za potrebe Privrednog suda Crne Gore, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila U... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine, postavljeno 19.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.06.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija-Uprave za nekretnine, i Rang Listu za izbor kandidata, ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, postavljeno 18.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 17.09.2016. godine za potrebe Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Rang Listu za izbor ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove, postavljeno 14.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 07.09.2016. godine za potrebe Uprave za inspekcijske poslove i Rang Listu za izbor ... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine; postavljen 14.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 30.07.2016. godine objavila za potrebe Ministars... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva odbrane, postavljeno 13.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa, objavljenog dana 09.09.2016. godine, za potrebe Ministarstva odbrane, koju je utvrdila Uprava za ka... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine, postavljeno 12.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 18.06.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine  i Rang Listu za izbor ka... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija; postavljen 12.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa, koji je Uprava za kadrove 03.09.2016. godine objavila za potrebe Ministar... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Baru, postavljeno 10.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 10.09.2016. godine, za potrebe Osnovnog suda u Baru, i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava... >>
Datum provjere sposobnosti [ Privrednog suda Crne Gore; postavljen 10.10.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu br. 02/1-112/16-13195/2 koji je Uprava za kadrove dana 17.09.2016. godine objavila za potrebe Privred... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije; postavljeno 07.10.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu, koji je Uprava za kadrove 17.09.2016. godine objavila za potrebe Ministarstva za informaciono društ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Uprave za nekretnine; postavljeno 07.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 30.07.2016. godine za potrebe Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine Rang Listu za izbor kandidata, ... >>
Datum provjere sposobnosti [Višeg suda u Podgorici; postavljeno 06.10.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu između državnih organa koji je Uprava za kadrove 19.09.2016. godine objavila za potrebe Višeg su... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija, postavljeno 04.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 09.07.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprav... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministartsva kulture; postavljeno 04.10.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa između državnih organa i rang listu za izbor kandidata objavljenog dana 02.09.2016. godine, za potrebe, Ministartsva kultur... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Poreske uprave; postavljeno 30.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 23.07.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija- Poreska uprave i Rang Listu ... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva finansija; postavljeno 30.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 18.08.2016. godine, za potrebe Ministarstva finansija, i Rang Listu za izbor kandid... >>
Datum provjere sposobnosti [Osnovnog suda u Kolašinu; postavljeno 29.09.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove 05.09.2016. godine objavila za potrebe Osnovnog suda u Kolašinu za radno m... >>
Datum provjere sposobnosti [Ministarstva finansija – Uprave za nekretnine; postavljen 29.09.2016.] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po javnom oglasu koji je Uprava za kadrove, dana 18.06.2016. godine objavila za potrebe  Ministarstva finansija U... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Suda za prekršaje u Bijelom Polju; postavljeno 27.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst internog oglasa unutar državnog organa, objavljenog dana 20.08.2016. godine, za potrebe Suda za prekršaje u Bijelom Polju, koju je utvrdila... >>
Rezultati sa postupka provjere sposobnosti [Ministarstva odbrane; postavljeno 27.09.2016] Poštovani kandidati, u daljem tekstu možete izvršiti uvid u tekst javnog oglasa, objavljenog dana 30.07.2016. godine, za potrebe Ministarstva odbrane i Rang Listu za izbor kandidata, koju je utvrdila Uprava ... >>
Datum provjere sposobnosti [Uprave za inspekcijske poslove; postavljeno 27.09.2016] Poštovani kandidati, Obavještavamo vas, da će se postupak obavezne provjere sposobnosti po internom oglasu unutar državnog organa, koji je Uprava za kadrove 07.09.2016. godine objavila za potrebe Uprave za... >>

Specifični programi obuke

specifichan program obuke

Publikacije

publikacije_mix_2_new

Korisni linkovi

KORISNI_LINKOVI
You are here: Home