Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

 Istraživanje o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave Crne Gore

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima lokalne uprave.

Opširnije...

Pojašnjenje na Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Rashodi za službena putovanja

 

Poštovani ponuđači,

Obavještavamo Vas da je jedno zainteresovano lice dana 20.03.2015.godine zatražilo objašnjenje u pogledu cijene usluge koja se odnosi na rezervaciju hotelskog smješta prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda šopingom br. 05-404/15-4615/1, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 09.03.2015.

Odgovor: Ponuđač navodi cijenu u ponudi u skladu sa članu 84 Zakona o javnim nabavkama. Isključivo je pravo Ponuđača da odredi visinu cijene koju će navesti u ponudi

Seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" 18.03.2015

Dana 18. marta 2015. godine u opštini Kotor održan je seminar na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u organizaciji Uprave za kadrove i Komunikacionog tima Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO.

Prisutne je pozdravio predsjednik opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević.

Predavač na seminaru je bio dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača, ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori Mehmet Niyazi Tanilir. Ambasador Tanilir je govorio na temu "Iskustva i benefiti članstva Republike Turske u NATO". Ambasador Tanilir je istakao istorijske okolnosti ulaska Turske u NATO, s obzirom da je Turska članica alijanse od 1952. godine.

Dr Tahirović je govorio o razlozima koji opredjeljuju ulazak Crne Gore u NATO posebno ističući važnost teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta Crne Gore.

Na seminaru je bilo 34 polaznika koji su pokazali visok nivo interesovanja za ovu temu.

Foto galerija

PREZENTACIJA STRATEGIJE ZA PROFESIONALNI RAZVOJ LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 2015-2018

 

Uprava za kadrove je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Zajednicom opština Crne Gore predstavila Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2018, kao i Akcioni plan za njenu implementaciju.

Podsjećamo da je Vlada Crne Gore 15.januara 2015.godine donijela Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2018, i usvojila Akcioni plan za sprovodjenje Strategije za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika za period 2015-2016. Ovdje možete preuzeti Strategiju.

Danas je održan prvi, od tri predvidjena sastanka na kojem su predstavnici Uprave za kadrove, Ministarstva unutrašnjih poslova i Zajednice opština CG predstavili pomenutu Strategiju i ukazali na predstojeće obaveze. Ovdje možete preuzeti Agendu.

Naredna dva sastanka su planirana za 19.mart – koji će se održati u Baru za opštine južne regije i 20.marta Bijelom Polju za opštine sjeverne regije.


ODLAGANJE SEMINARA „Inspekcijski nadzor"

Seminar na temu „Inspekcijski nadzor" koji je po Kalendaru obuka iz opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja trebao biti održan 19.03.2015.godine se ODLAŽE.

O novom terminu svi prijavljeni će biti blagovremeno obaviješteni.

Strana 3 od 78

You are here: Home