Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

  Crna Gora

 

UPRAVA ZA KADROVE


U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore.

Opširnije...

Najava konferencije "Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra u državnoj administraciji " 4.-6. april

Uprava za kadrove uz podršku Hanns Seidel Fondacije Regionalne škole za javnu upravu -RESPA-e, organizuju regionalnu konferenciju na temu „Jačanje kompetencija visoko rukovodnog kadra  u državnoj administraciji", koja će se održati od 04. do 06. aprila 2017. godine u Bečićima, u hotelu Splendid.

Opširnije...

Najava radionice“Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU „

Uprava za kadrove u saradnji sa Britanskim savjetom u Podgorici realizuje trodnevnu obuku na temu "Efikasne komunikacione vještine , koristeći engleski jezik kao zajednički jezik u različitom kulturnom radnom okruženju sa institucijama EU„

Radionica će se održati dana 28, 29 i 30 marta u prostorijama hotela Ramada u Podgorici.

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji izmedju Uprave za kadrove i Radio televizije Crne Gore

 

15 mart 2017

Želeći da osnaže i prošire saradnju iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, svjesni značaja ljudskih resursa sa aspekta unaprjedjenja javnog sektora, imajući u vidu različite programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja koje nudi Uprava za kadrove, te prepoznajući mogućnosti da se kroz javni servis široka javnost informiše o standardima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, direktorica Uprava za kadrove, Svetlana Vuković i v.d direktorica Radio i televizije Crne Gore, Andrijana Kadija, potpisale su Memorandum o saradnji.

Konkretne aktivnosti za period 2017/18 biće precizirane Akcionim planom za implementaciju Memoranduma.

Strana 3 od 116

You are here: Home