Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Prezentacije "Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima"

Uprava za kadrove je u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizovala Prezentacije "Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije u oblasti upravljanja ljudskim resursima".

Opširnije...

Obuka "Praktična primjena novog Zakona o upravnom postupku"

Obuka na temu "Praktična primjena novog Zakona o upravnom postupku" održaće se 01.-02. jula 2015. godine u Upravi za kadrove, s početkom u 09.30h.

Opširnije...

Seminar "Integracija Crne Gore u NATO" u Pljevljima

Dana 26.juna 2015.godine u opštini Pljevlja, Uprava za kadrove i vladin Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u Nato realizovali su obuku na temu "Integracija Crne Gore u NATO" koja je bila namjenjena lokalnim službenicima i namještenicima opštine Pljevlja, odbornicima lokalnog parlamenta, zaposlenima u javnim preduzećima i institucijama na teritoriji opštine i predstavnicima Uprave policije, Uprave carina i Poreske uprave.

Opširnije...

Seminar "Integracija Crne Gore u NATO" u Pljevljima

Dana 26.juna 2015.godine Uprava za kadrove i vladin Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO realizuju obuku na temu "Integracija Crne Gore u NATO" u opštini Pljevlja sa početkom u 10h.

Obuka se realizuje za službenike opštine Pljevlja, službenike javnih ustanova na teritoriji opštine i odbornike lokalnog parlamenta kao i za predstavnike Uprave policije i Poreske uprave.

Predavač na obuci je dr Mehmedin Tahirović uz učešće gosta predavača, odbrambenog savjetnika u Ministarstvu odbrane Crne Gore iz Republike Slovenije dr Damira Črnčeca.

Kadrovski plan organa državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2015. godinu

Vlada Crne Gore je na sjednici od 18. juna 2015. godine, razmotrila Predlog kadrovskog plana organa državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2015. godinu, koji je pripremila Uprava za kadrove, a dostavilo Ministarstvo unutrasnjih poslova.

S tim u vezi, Vlada je donijela Kadrovski plan organa državne uprave i službe Vlade Crne Gore za 2015. godinu.

Kadrovski plan možete pogledati OVDJE a obrazloženje Kadrovskog plana OVDJE.

Strana 3 od 84

You are here: Home