Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Na osnovu člana 5 Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem ("Sl. list Crne Gore", br. 38/12), i čl. 3 stav 1 i člana 4 Pravilnika o načinu objavljivanja javnog poziva, postupku i kriterijumima za stručno osposobljavanje ("Sl. list Crne Gore", br. 46/12) Uprava za kadrove, raspisuje:

JAVNI POZIV

za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE

Uprava za kadrove uz podršku SIGMA (Support for improvement in Governance and Manamgement) u cilju poboljsanja procesa izrade zakona i jačanja kapaciteta zaposlenih koji u ovom procesu učestvuju, utvrđuje program obuke „Izradu propisa". S tim u vezi, biće organizovan sastanak kojem će biti predstavljen nacrt Programa nakon čega će se pristupiti finalizaciji istog.

Sastanak će biti održan 10.09.2014.godine u hotelu „Podgorica" sa početkom u 10h.

„Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima realizuje 3 seminara na temu „Jačanje vještina rane identifikacije potencijalnih slučajeva trgovine ljudima u Crnoj Gori". Kako je trgovina ljudima teško krivično djelo koje se često javlja u formi organizovanog kriminala i kao takvog ga karakteriše prikrivenost, identifikacija žrtava trgovine ljudima/djecom predstavlja izuzetno složen i zahtjevan zadatak.

Cilj seminara je razvijanje i unapređenje stručnih vještina za proaktivnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima od strane predstavnika institucija koje u skladu sa opisom posla koji obavljaju mogu doći u kontakt sa potencijalnim i žrtvama trgovine ljudima/djecom.

Ciljna grupa na seminarima socijalni radnici, inspekcijske službe, zdravstveni radnici, zaposleni u Zavodima za zapošljavanje, u prihvatilištu za strance kao i u Centru za azilante.

Seminari se organizuju u Podgorici 29. i 30. septembra u prostorijama Uprave za kadrove sa početkom u 09:30h, u Baru, u prostorijama opštine Bar, 03. oktobra sa početkom u 10h za službenike južne regije i u Bijelom Polju, u prostorijama opštine Bijelo Polje, 10. oktobra sa početkom u 10h za službenike sjeverne regije.

Konferencija teoretičara i praktičara: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

 

Direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković sa saradnicama, Jadrankom Đurković, pomoćnicom direktorice i Ljiljom Čvorović, načelnicom, učestvovala je na Konferenciji SEELS mreže u Zagrebu.

U organizaciji Mreže pravnih fakulteta zemalja jugoistočne Evrope –pravnici za Evropu (SEELS NETWORK – Lawyers for Europe) uz podršku Otvorenog fonda za region JIE (ORF GIZ), na Zagrebačkom pravnom fakultetu 4. i 5.septembra 2014. godine održana je dvodnevna konferencija teoretičara i praktičara na području javne uprave, pod nazivom: „Upravno pravo EU i njegov uticaj na proces reforme javne uprave i integracije u evropski upravni prostor zemalja Jugoistočne Evrope"

Učesnici konferencije u Zagrebu su predstavnici akademske zajednice i praktičari na području javne uprave zemalja Jugoistočne Evrope: Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije, te predstavnici Azerbejdžana, Gruzije i Jermenije .

U fokusu konferencije u Zagrebu su 4 glavna područja:

1. Uticaj Lisabonskog ugovora na upravno pravo;

2. Evropski kodeks dobrog postupanja uprave;

3. Ka kodifikaciji upravnog procesnog prava EU;

4. Evropeizacija upravnog prava

Opširnije...

Obavještenje

 

Postovani,

U cilju unaprjeđenja Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, Uprava za kadrove organizuje sastanak sa svim zainteresovanim pojednicima koji imaju znanja i vještina potrebnih predavaču. Svim sadašnjim , kao i potencijalnim predavačima, biće predstavljeni noviteti vezani za programe obuke, načine prijavljivanja i kriterijume za izbor predavača.

Sastanak će se održati 24. septembra 2014. godine, sa početkom u 10h, u Multimedijalnoj sali Uprave za kadrove. Ukoliko ste zaintereovani da prisustvujete sastanku, svoje učešće možete potvrditi kontaktom na br: 020/201-036 i 063 231 038, ili e mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Više detalja o pozivu na saradnju na linku: http://www.uzk.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=2534%3Apoziv-za-predavae&catid=36%3Anovosti&Itemid=189&lang=sr

Za dodatne informacije možete kontaktirati g-đu Leonoru Dedivanović, načelnicu Odsjeka za pripremu i sprovođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Srdačan pozdrav!

Strana 3 od 70

You are here: Home