Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Obuke u organizaciji Vlade Kraljevine Tajlanda

Agencija za međunarodnu saradnju Tajlanda (TICA), u okviru programa pod nazivom „Godišnji međunarodni programi obuka" (AITC), organizuje seminare u oblastima održivog razvoja, bezbjednosti hrane, eko-turizma, klimatskih promjena, javnog zdravlja itd.

Planirano je da TICA organizuje, u periodu 2017-2019 više od 90 kratkih obuka.

Opširnije...

Dvodnevna obuka za sekretare sudova i upravitelje pisarnica na teme: „Vladavina prava, upravljanje, administracija i kvalitet pravosuđa“ i „Upravljanje prekograničnim aktivnostima“

Uprava za kadrove uz podršku Evropskog centra za sudije i pravnike iz Luksemburga koji funkcioniše u okviru EIPA-e (Evropski institut za državnu upravu) nastavlja sa realizacijom aktivnosti na implementaciji Programa obuka za sudsku i tužilačku administraciju, kao i za zaposlene u sudskom i tužilačkom savjetu, obavezi koja je proistekla iz Akcionog plana za poglavlje 23 (mjere na koje se obaveza odnosi: 1.1.4.3.2; 1.1.4.4.4; 1.4.4.7 i 1.4.4.8).

Opširnije...

Najava prezentacije Okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

OTKAZAN SEMINAR "ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA"

Seminar na temu "Zaštitnik ljudskih prava i sloboda" koji je planiran za 01.decembar  - NEĆE SE ODRŽATI.

Strana 3 od 114

You are here: Home