Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

El. pošta Štampa PDF

Obavještenje

Seminar Primjena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti održaće se
10.03.2014. za službenike iz:

Ministarstva održivog razvoja i turizma

Ministarstva odbrane

Uprave za igre na sreću

Uprave za inspekcijske poslove

Osnovnog državnog tužilaštva Herceg Novi

Osnovnog suda Bijelo Polje

Osnovnog suda Danilovgrad

Osnovnog suda Bar

Fond PIO

 27.03.2014. za službenike iz:

Uprave policije

Uprave carina

Poreske uprave

ANB

El. pošta Štampa PDF

Obavještenje

 

Datum održavanja seminara Prevencija korupcije je promijenjen, umjesto 27.februara seminar će biti održan 10.marta.

El. pošta Štampa PDF

Program rada Uprave za kadrove za 2014.godinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao organ koji shodno članu 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl.list Crne Gore, br. 05/12, 25/12, 61/12 i 20/13") vrši nadzor nad Upravom za kadrove, razmotrilo je Program rada Uprave za kadrove za 2014.godinu dostavljen aktom br. 04-1439 od 10.02.2014.godine i na isti daje saglasnost.

Program rada Uprave za kadrove za 2014.godinu

El. pošta Štampa PDF

Prvi sastanak „Mreže za upravljanje ljudskim resursima"

Uprava za kadrove, u saradnji sa IPA projektom „Podrška Upravi za kadrove" koji se finansira iz sredstava EU i projektom NICO, dana 13. februara sa početkom u 10 časova, održala je prvi sastanak „Mreže za upravljanje ljudskim resursima". Cilj prvog sastanka kom su prisustvovali službenici jedinica za ljudske resurse različitih državnih organa, bio je upoznavanje sa pojmom Mreže, njenim mehanizmima, organizacijom, Konceptualnim dokumentom za uspostavljanje mreže i Akcionim planom. Ovi službenici su ranije upoznati sa idejom osnivanja mreže i putem upitnika izrazili interesovanje za određena pitanja iz oblasti ljudskih resursa, kao što su zapošljavanje i selekcija, obuka i razvoj, ocjenjivanje i sl.

Mreža za upravljanje ljudskim resursima, kao ideja, nastala je nakon formalnog razmatranja prednosti uspostavljanja mreže stručnjaka koji se bave pitanjem ljudskih resursa u Crnoj Gori. Uprava za kadrove je 6. novembra 2013. godine u saradnji sa projektom koji se finansira iz EU sredstava i bilateralnim projektom Velike Britanije, organizovala Konferenciju pod nazivom "Jačanje kapaciteta javnih institucija za upravljanje ljudskim resursima ".

Opširnije...
El. pošta Štampa PDF

Obavještenje

Obuka za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima se neće održati u predviđenom periodu od 03. do 07.02. 2014. godine.Sledeći termin za istu obuku održaće se u periodu od 03. do 07.03. 2014. godine.Na sajtu možete pronaći kalendar obuka za period februar - april 2014. godine.

Strana 3 od 64

You are here: Home