Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Nastavak projekta „Širenje dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima“

Uprava za kadrove u saradnji sa NICO (Organizacija za medjunarodnu saradnju Sjeverne Irske) već drugu godinu uspješno realizuje Projekat „Širenje dobre prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima", koji ima za cilj pružanje podrške razvoju ljudskih resursa.

U okviru projekta predviđene su određene aktivnosti koje treba da pokriju dvije značajne oblasti i to: „Izrada metodologije za strateško planiranje" i „Program obuke za ljudske resurse".

Ekspert i predstavnik NICO organizacije g-din Paul Maccallion posjetice Upravu za kadrove u periodu od 16-19 juna i tom prilikom predstavice najzanačajnije komponente projekta.

Metodologija za izradu kadrovskog plana

 

Stručni tim Uprave za kadrove je zajedno sa predstavnicima Ministrastva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija i Generalnog sekretarijata Vlade pripremio Metodologiju za izradu kadrovskog plana koja će služiti kao smjernica za organe uprave i druge državne organe u ispunjavanju svojih obaveza u pripremi kadrovskog plana a koji će doprinijeti uspostavljanju jedinstvenih standarda za upravljanje ljudskim resursima.

Metodologija

Najava sastanka

Uprava za kadrove u saradnji sa organima državne uprave organizuje sastanak sa kontakt osobama koji će se održati 30.05.2014.godine u 11h u prostorijama Uprave.

Sastanak se organizuje u cilju unapredjenja saradnje koju Uprava za kadrove već dugi niz godina ima sa organima državne uprave.

Obzirom da Uprava za kadrove nastavlja sa već započetim obukama koje su predvidjene po kalendaru obuka, a imajući u vidu da će se u narednom periodu raditi Analiza potreba za obukom prijedlozi i sugestije zaposlenih sa kojima se ostvaruje svakodnevna saradnja su od velikog značaja.

Na taj način zajedničkim naporima doprinosimo da zaposleni u drzavnim organima imaju traženi nivo znanja i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su rasporedjeni kao i dodatna znanja koja bi im mogla biti od koristi.

Obuka na temu „Kancelarijsko poslovanje"

Obuka na temu „Kancelarijsko poslovanje"

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, u skladu sa Planom obuke za lokalnu samoupravu za period april - jul 2014. godine, koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi, organizuje obuku na temu „Kancelarijsko poslovanje".

Cilj obuke je upoznavanje sa osnovnim pravilima kancelarijskog poslovanja, pravnim osnovom i okvirom kancelarijskog poslovanja, evidentiranje akata itd.

Ciljna grupa su: zaposleni koji rade u građanskom birou ( primanje, raspoređivanje,dostavljanje u rad akata i predmeta, razvođenje akata, arhiviranje i čuvanje predmeta, obrada podataka iz evidencija, priprema izvještaja i dr), i novozaposleni u organima lokalne uprave i službama opštine

Predavač na obuci je g-din Čedo Kaluđerović, upravni inspektor I.

Obuka će se realizovati u sljedećim terminima:

• 03. juna 2014. godine u Danilovgradu u prostorijama u zgradi opštine sa početkom u 10h. Obuka se organizuje za opštine: Danilovgrad, Plužine, Šavnik, Nikšić, Glavni grad Podgoricu i Prijestonicu Cetinje.

• 17. juna 2014. godine u Baru sa početkom u 10h. Obuka se organizuje za opštine: Bar, Ulcinj, Budva, Herceg Novi, Tivat i Kotor.

• 08. jula 2014. godine u Bijelom Polju sa početkom u 10h. Obuka se organizuje za opštine: Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Berane, Plav, Rožaje, Andrijevicu, Pljevlja, Žabljak, Petnjicu i Gusinje.

Kontakt osoba: Bojana Šćepanović, sektor za obuku i razvoj kadrova; 020 201 036; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Obavještenje

Seminar ''Pristup bazama podataka EU'' koji je predviđen za 30.05.2014. godine biće održan 03.06.2014. godine sa početkom u 9:30h

Strana 3 od 68

You are here: Home