Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

OBAVJEŠTENJE

Uprava za kadrove obavještava sve zainetesovane sluzbenike iz kategorije ekspertsko rukovodnog kadra da ce se, iz tehnickih razloga, Program obuke za sticanje i unapređivanje znanja i vještina iz oblasti rukovođenja odrzati u decembru, umjesto u novembru kako je predvidjeno Kalendarom obuka. O tacnom datumu obuke svi zainteresovani sluzbenici bice naknadno obavjesteni.

Program sadrži šest tema:

  • Kreiranje i sprovođenje javnih politika
  • Strateško planiranje i strateški menadžment
  • Javne finansije i budžetiranje
  • Pristupanje Evropskoj uniji i Pretpristupna podrška
  • Integritet
  • Upravljanje ljudskim resursima

Ciljna grupa su državni službenici iz kategorije ekspertsko-rukovodni kadar.

Teme iz programa obuke posmatraju se kao cjelina i službenici koji se prijave moraju pohađati sve teme u okviru programa.

Kontakt osoba: Ana Zečević, Viša savjetnica III u Sektoru za obuku i razvoj kadra, 020/202-290, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Obuka za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima (petodnevni modul)

 

Uprava za kadrove nastavlja sa obukom za Pripremu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima. Obuka će se održati od 13. - 17. oktobra sa početkom u 09:30h.

Ovaj modul je namijenjen novozaposlenima, licima sa visokim i višim stručnim obrazovanjem, licima koja prvi put zasnivaju ili žele da zasnuju radni odnos u državnim organima, kako bi što lakše savladali predmetnu materiju i osposobili se za rad u državnim organima.

Modul će obuhvatiti sve teme/sadržaje, koje će se polagati na stručnom ispitu za rad u državnim organima.

Spisak literature, za svaki predmet posebno, biće dostupana na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me

Kontakt osoba: Milena Lazarević tel: 201-036

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

foto galerija

Posjeta delegacije Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine Upravi za kadrove

 

Dana 13. i 14. oktobra 2014.godine delegacija Agencije za državnu službu Federacije BIH posjetiće Upravu za kadrove. Cilj posjete je realizacija aktivnosti predvidjenih Akcionim planom za implementaciju Memoranduma o razumijevanju između Uprave za kadrove Crne Gore i Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine . Predstavnici Uprave za kadrove će predstaviti nekoliko oblasti: opseg državne službe, registar državnih službenika- Uloga i značaj Centralne kadrovske evidencije, odgovornost državnog službenika odnosno namještenika- Vođenje disciplinskog postupka, unapređenje i stručno osposobljavanje i usavršavanje, unapređenje i karijerni sistem, proces zapošljavanja.

Radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika"

Uprava za kadrove u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa nevladinim organizacijama i uz podršku TAIEX ekspertske misije, planira organizovanje dvije radionice na temu „Uloga NVO u implementaciji javnih politika".

Na radionicama će eksperti iz Hrvatske, Slovenije i Bugarske prezentovati: međunarodnu i domaću normativu i primjere dobre prakse iz drugih zemalja o ulozi i značaju NVO i civilnog društva u savremenim demokratijama, značaju i potrebi saradnje sa NVO, učešću u kreiranju akata javnih politika i procesu konsultovanja sa civilnim društvom, te institucionalnim, zakonskim i finansijskim pretpostavkama za razvoj međusobne saradnje, posebno razvoja NVO kao značajnog činioca ukupnog društvenog razvoja.

Radonice će biti organizovane 9. i 10. oktobra 2014. godine sa početkom u 9h u Hotelu PREMIER Podgorica.

Radionica predviđena za 9. oktobar namijenjena je kontakt osobama za saradnju sa NVO u državnim organima, dok je ciljna grupa na drugoj radionici, predviđenoj za 10. oktobar ekspertsko-rukovodni kadar zaposlen u državnim i organima lokalne samouprave.

Radionica na temu "Prezentacija dobre evropske prakse u oblasti planiranja radne snage"

Uprava za kadrove je u saradnji sa SIGMA/om organizovala još jednu u nizu radionica a na temu "Prezentacija dobre evropske prakse u oblasti planiranja radne snage", koja se održala 30. septembra i 01. oktobra 2014.godine u Podgorici.

Radionica je imala za cilj da nadležne organe Crne Gore upozna sa primjerima dobre prakse iz zemalja EU u oblasti planiranja radne snage kao i sa Metodologijom koja se na to odnosi.

Učesnici radionice su bile državni službenici koji rade na poslovima koji se odnose na kadrovsko planiranje i izradu kadrovskog plana kao i eksperti SIGMA/e: g-din Wojciech Zielinski(SIGMA), Dubravka Prelec( direktorica Državne škole za javnu upravu, Hrvatska) kao i g-din Padraig Love (direktor korporativnih poslova, Kancelarija za imenovanje u javnom sektoru, Irska).

Opširnije...

Strana 3 od 72

You are here: Home