Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Najava regionalne uporedne studije ReSPA-e, pod nazivom "Zloupotreba informacionih tehnologija " u zemljama Zapadnog Balkana

ReSPA predstavlja regionalnu uporednu studiju iz oblasti zloupotrebe informacionih tehnologija, koja će pokrivati cijeli Zapadni Balkan i ista ce se prezentirati dana 26.novembra 2014.godine u hotelu Internacional u Tirani, Albanija. Ova studija predstavlja novinu, pri čemu se osvrće na upotrebu informacionih tehnologija kao instrumenta za postojanje korupcije.

Opširnije

NAJAVA SEMINARA

 

Uprava za kadrove organizuje seminar na temu „Kadrovsko planiranje“. Predviđeni termini za realizaciju su 1, 5, 8 i 12 decembar 2014.godine. Seminar je namijenjen državnim službenicima.

Održan seminar na temu: Sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma na tržištu kapitala

Uprava za kadrove u saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti i Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, održala je seminar na temu: Sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma na tržištu kapitala.

Seminar se održao dana 18.11.2014 sa početkom u 09:30 u prostorijama Komisije za hartije od vrijednosti.

Cilj seminara je bio obuka učesnika na tržištu hartija od vrijednosti i kontrolora Komisije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta kontrola i pravilne primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma .

Predavač na seminaru je bio Safet Korač, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Opširnije...

Studijska posjeta Generalnom direktoratu za javnu upravu Republike Francuske

U periodu od 17 – 21 novembra, direktorica Uprave za kadove, Svetlana Vuković sa svojim saradnicima, boravila je u petodnevnoj studijskoj posjeti Generalnom direktoratu za javnu upravu Republike Francuske. Posjeta je realizovana kao rezultat višegodisnje bilateralne saradnje izmedju Uprave za kadrove, Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Podgorici. U 2014. godini, prema planu aktivnosti, koji je podrazumijevao tri dvodnevne obuke koje su realizovane u Podgorici u posljednjem kvartalu ove godine, studijska posjeta je realizvana kao posljednja aktivnost plana za 2014. godinu.

Studijska posjeta je imala za cilj da učesnici razmijene iskustvo iz oblasti reforme javne uprave sa posebnim osvrtom na upravljanje ljudskim resursima i to: zapošljavanje javnih službenika, ocjenjivanje, razvoj karijere kroz mobilnost, etike javnih sluzbenika, kao i prezentacije socijalnog dijaloga, kao i funkcije i uloge sindikalnih organizacija kod kreiranja politike za ljudske resurse.

Predavanja su bila interaktivna, prakticna, fokusirana na odredjenu oblast i prisutni su imali mogucnost da razmijene iskustvo i uporede dva sistema. Prezentacije su realizovane od strane drzavnih sluzbenika iz Generalnog direktorata za javnu upravu i Ministarstva finansija i ekonomije Republike Francuske.

Opširnije...

TRENING TRENERA

Uprava za kadrove organizuje Trening trenera u periodu od 16.11. do 22.11.2014 u trajanju od 09.00h do 17.00h. Trening se održava u prostorijama Uprave za kadrove (ul.Jovana Tomaševića 2A) i prisustvovaće mu 14 predstavnika državnih institucija. Predavač je g-din Miha Derganc trener i konsultant iz Slovenije.

Obuka je namijenjena zaposlenima u državnoj upravi kako bi nadogradili svoja znanja i vještine sa ciljem da iste dodatno usavrše. Obuka trenera predstavlja osnovu za uspješnu realizaciju programa stručnog usavršavanja što je ujedno i jedan od osnovnih zadataka Uprave za kadrove.

Foto galerija

Strana 3 od 73

You are here: Home