Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

REALIZACIJA OBUKA ZA LOKALNE SLUZBENIKE I NAMJEŠTENIKE

Seminarom: Utvrđivanje i evidentiranje sistema, ocjena sistema, testiranje i formulisanje revizorskih nalaza, koji se 09. maja 2016. godine održao u Podgorici, otpočela je realizacija seminara za lokalne službenike i namještenike planiranih za drugi kvartal tekuće godine.

Opširnije...

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku"

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku" održaće se 16-17. maja 2016. godine u Upravi za kadrove, 16. maja 2016. seminar će početi u 9.30h, a 17. maja 2016. u 12.30h u multimedijalnoj sali Uprave za kadrove.

Opširnije...

Seminar na temu "Kancelarijsko poslovanje" u Herceg Novom

Seminar na temu "Kancelarijsko poslovanje" koji Uprava za kadrove organizuje po zahtjevu Opštine Herceg Novi,  održaće se 16. maja 2016. godine u Velikoj sali Skupštine Opštine Herceg Novi, s početkom u 10h.

Opširnije...

Održan seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku" za službenike Opštine Herceg Novi

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku", čija primjena počinje od 01.07.2016.godine koju je organizovala Uprava za kadrove, Služba Glavnog administratora i Služba za upravljanje ljudskim resursima Opštine Herceg Novi, održana je 10. i 11. maja u Velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi.

Opširnije...

Strana 3 od 100

You are here: Home