Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Prezentacija novog Zakona o upravnom postupku

Uprava za kadrove i Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz tehničku podršku IPA projekta "Jačanje kapaciteta upravljanja EU sredstvima i opštih upravnih procedura" finansiranim od strane EU, organizuje šest prezentacija novog Zakona o upravnom postupku.

Pored Podgorice, prezentacije će se realizovati u dvije opštine i to u Bijelom Polju i Tivtu.

Na prezentacijama će učestvovati starješine organa, predstavnici iz redova visoko- rukovodnog kadra, predstavnici sudova, tužilaštava, područnih organa za prekršaje sa centralnog i lokalnog nivoa.

Cilj održavanja ovih prezentacija je da se predstave novi instituti ovog zakona, obaveze organa kod implementacije novog zakona, intenzivne obuke koju će Uprava za kadrove organizovati za javne službenike koji će voditi upravni postupak na svim nivoima javne uprave. 

Počela realizacija indijskog programa tehničke i ekonomske saradnje u okviru projekta ITEC

Ministarstvo vanjskih poslova Indije je u julu mjesecu objavilo poziv za višemjesečne obuke u okviru projekta ITEC „ Indijski program tehničke i ekonomske saradnje" za akademsku 2014/2015. Program je namijenjen službenicima visoko rukovodnoog kadra, ekspertsko – rukovodnog kadra i ekspertskog kadra. Obuke se sprovode u saradnji sa preko 40 instituta iz Indije, a neki od njih su: Institut za menadžment(HM), Institut za masovne komunikacije (IIMC), Nacionalni institut za preduzetništvo i razvoj malih i srednjih preduzeća, Univerzitet stranih jezika i dr. Kursevi se odnose na sledeće oblasti:

Opširnije...

Izrada regionalne komparativne studije na temu "Metodologija za izradu Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu"

Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) najavljuje izradu regionalne komparativne studije na temu "Metodologije za izradu Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu", te održavanje drugog sastanka PAR mreže (Public Administration Reform/Reforma javne uprave), koji će se održati 26 i 27 januara o.g u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u prostorijama hotela "Europa".

Prvi dan događaja će biti posvećen navedenoj studiji, uz prezentacije nacionalnih inputa, diskusiji o tome kako najbolje iskoristiti rezultate istraživanja, te načinu na koji ReSPA može doprinijeti poboljšanju Metodologije i sadržaju Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu. Tema drugog dana najavljenog dvodnevnog događaja će biti nacionalni i regionalni akcioni planovi - u svijetlu SEE 2020 Strategije, te pitanju kako postići sinergiju u cijeloj regiji. Takođe, definisaće se uloga ReSPA u daljnjim aktivnostima vezanim za reformu javne uprave.

Događaj je namjenjen visoko rukovodnom kadru u državnoj upravi, koji su u poziciji da utiču na proces donošenja odluka u svojim institucijama.

Opširnije...

Praksa u Upravi za kadove na osnovu Ugovora fakulteta Malme Hogskola Švedske i Uprave za kadove Crne Gore

Filip Lancia kao student III godine fakulteta Malme Hogskola iz Švedske od 1.09.2014. do 09.01.2015. obavljao je praksu u Upravi za kadove na osnovu Ugovora fakulteta Malme Hogskola Švedske i Uprave za kadove Crne Gore.

U navedenom periodu upoznao se sa nadležnostima i poslovima Uprave za kadrove kao centralnog organa za upravljanje kadrovima u Crnoj Gori.

Mentor Filipa Lanice je bila Milena Purlija, pomoćnica direktorice u Upravi za kadrove, koja je pripremila program za praksu i pratila rad kroz dnevnik o Filipovim aktivnostima.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima Policijske akademije

Dana 15.01.2015.godine sa početkom u 12h u Upravi za kadrove je održan sastanak sa predstavnicima Policijske akademije. U ime Policijske akademije sastanku su prisustvovale Milica Pejović – direktorica, kao i Jelena Tomić – službenica u sektoru za medjunarodnu saradnju a u ime Uprave za kadrove - Svetlana Vuković, direktorica, ; Jadranka Djurković, pomoćnica direktorice; Djuro Nikač – pomoćnik direktorice; Milena Purlija – pomoćnica direktorice; Blazenka Dabanovic- načelnica sektora za planiranje I razvoj stručnog usavršavanja ; Marina Šaković - Viša savjetnica III u Sektoru za obuku I razvoj kadra, odsijek medjunarodna saradnja.

Tema sastanka je bila unapredjenje saradnje izmedju Uprave za kadrove i Policijske akademije.

Na sastanku su dogovorene smjernice budućeg djelovanja ove dvije institucije koje izmedju ostalog podrazumijevaju potpisivanje Sporazuma o saradnji kao i izradu Akcionog plana.

Strana 3 od 75

You are here: Home