Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

  Crna Gora

 

UPRAVA ZA KADROVE


U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu i Akcionim planom za Poglavlje 23. ‚‚Pravosuđe i temeljna prava‚‚ Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Uprava za kadrove sprovode istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu Informacije o zastupljenosti manjina u organima državne uprave i službi Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore.

Opširnije...

PROMJENA DATUMA ODRŽAVANJA SEMINARA

Seminar koji je planiran za 7 i 8.jun na temu "Statistički proces  prikupljanja  i analize podataka" ODLAŽE SE  za 21 i  22.jun. Obuka će se održati u prostorijama Uprave za kadrove s početkom u 8:30.

Održana prezentacija Projekta „Engleski jezik i profesionalne vještine"

Uprava za kadrove u saradnji sa British Councilom u Podgorici i uz podršku Ministarstva javne uprave, realizuje Projekat pod nazivom „Engleski jezik i profesionalne vještine„ koji je namijenjen zaposlenima u državnoj upravi koji koriste engleski jezik u svakodnevnom radu.

Opširnije...

Javni poziv za učešće u programu obuke trenera za trenere – ToT u oblasti antidiskriminacije

     

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

 JAVNI POZIV

Državnim i lokalnim službenicima kao i svim zainteresovanim pojedincima sa znanjem iz određenih oblasti koji u svom radu ko­municiraju sa građanima i/ili učestvuju u rješavanju problema diskriminacije shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima i ovlašćenjima da se prijave za učešće u  programu obuke trenera za trenere – ToT u oblasti antidiskriminacije koji će biti realizovan u periodu 19-23.jun 2017. godine.

Opširnije...

Strana 3 od 119

You are here: Home