Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Najava: Drugi sastanak radne grupe povodom Izrade okvira kompetencija za visoko rukovodni kadar

U toku 2016. godine, Uprava za kadrove u saradnji sa SIGMA OECD , započela je aktivnosti na poboljšanju usluga kod zapošljavanja i selekcije, obuke i razvoja službenika iz redova visokog rukovodnog kadra u državnim organima. Za ovu ciljnu grupu profesionalizam, posvećenost i liderstvo od izuzetnog su značaja za  implementaciju reforme javne uprave, kao i unaprjeđenja kapaciteta cjelikupne administracije kod ispunjavanja strateških ciljeva.

Opširnije...

Okrugli sto na temu: „Edukacija zaposlenih iz oblasti rodne ravnopravnosti".

Uprava za kadrove u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i Privrednom komorom u okviru manifestacije „XV Dani obrazovanja i učenja odraslih" organizovala je okrugli sto na temu: „Edukacija zaposlenih iz oblasti rodne ravnopravnosti".

Opširnije...

Seminar "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku"

Seminar na temu "Predstavljanje novog Zakona o upravnom postupku" održaće se 02.-03. novembra 2016. godine, u Upravi za kadrove, s početkom u 09.30h.

Opširnije...

Radionica ''ANALIZA POTREBA ZA STRUČNIM OSPOSOBLJAVANJEM I USAVRŠAVANJEM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTNIKA"

Uprava za kadrove organizuje ciklus radionica na temu 'Analiza potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem državnih službenika i namještenika' koje će se realizovati u toku novembra.

Opširnije...

Strana 3 od 112

You are here: Home