Montenegrin

Uprava za Kadrove Crne Gore

Kalendar obuka za lokalnu samoupravu za period oktobar-decembar 2016. godine

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom obuka iz Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017, i shodno tome Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi je utvrdio  Kalendar obuka lokalnih službenika i namještenika za realizaciju Plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja lokalnih službenika i namještenika za period oktobar-decembar 2016. godine.

Opširnije...

Sajber bezbjednost – izazov 21 vijeka“

Uprava za kadrove će u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije kontinuirano organizovati  obuke za državne službenike i namještenike na temu „ Sajber bezbjednost – izazov 21 vijeka".

Opširnije...

Održan seminar "Izrada kadrovskog plana"

Uprava za kadrove je 06. 10. 2016. godine, organizovala jednodnevni seminar na temu "Izrada kadrovskog plana".

Opširnije...

Obavještenje

 

Obuka za polaganje stručnog ispita predviđena za period od 05. do 07. oktobra se neće održati zbog malog broja prijavljenih učesnika.

Strana 3 od 110

You are here: Home